Intranet

Vpis predšolskih otrok v vrtec

02.03.2020
VRTEC

VRTEC DOBROVO IN KOJSKO razpisuje VPIS PREDŠOLSKIH OTROK za šolsko leto 2020/21

od 2. 3. 2020 do 13. 3. 2020

1. Dnevni program
od 6.30  do 16.30  (vrtec Dobrovo)
od 6.30  do 16.15  (vrtec Kojsko)
a.)    za otroke prvega starostnega obdobja (1 – 3 let)
b.)    za otroke drugega starostnega obdobja (3 – 6 let)


2. Poldnevni program
od 7.30  do 13.30  
a.)    za otroke prvega starostnega obdobja (1 – 3 let)
b.)    za otroke drugega starostnega obdobja (3 – 6 let)

Vlogo za vpis lahko dobite v obeh enotah vrtca, na spletni strani https://os-dobrovo.si/dokumentacija-0 in v tajništvu šole.  Izpolnjene vpisne liste lahko oddate na tajništvu OŠ Alojza Gradnika Dobrovo ali jih pošljete po pošti na naslov OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo, s pripisom »vpis v vrtec«. Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot bo prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija za sprejem otrok. V tem primeru bo vrtec starše pozval k dopolnitvi podatkov, ki bodo potrebni za ugotavljanje kriterijev za sprejem v vrtec.
Starši lahko uveljavljate subvencijo vrtca. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na pristojnem Centru za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.

Za vse dodatne informacije v zvezi z vpisom v vrtec se lahko obrnete na:
-    Mateja Čendak tel. 05 398 80 26 ali 
-    Nataša Božič Rusjan tel. 05 398 80 13, 05 398 80 00.

Starše in otroke vabimo na dan odprtih vrat v Vrtec Dobrovo in Kojsko, v četrtek, 5. 3. 2020 ob 17.30.


Vse starše, ki nameravate vključiti otroka v vrtec kasneje 
(do decembra 2020), prosimo, da opravite informativni vpis v času razpisa.
Otroke, ki so v vrtec že vključeni ni potrebno ponovno vpisovati. 
 

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

16.02.2021
POŠ KOJSKO
16.02.2021
OŠ DOBROVO
09.02.2021
OŠ DOBROVO
06.02.2021
OŠ DOBROVO
01.02.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
30.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
29.01.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30