Intranet

Pogovorne ure

ime in priimek

dan, šolska ura

Linda Kobal

sreda, 3. šolska ura

Demi Munih

sreda, 3. šolska ura

Valentina Bevčar Stanič

sreda, 2. šolska ura

Damijan Marinič

četrtek, 3. šolska ura

Andrejka Gabrovec

torek, 3. šolska ura

Metka Colja Petelin

četrtek, 4. šolska ura

Rosana Kožlin

petek, 1. šolska ura

Vesna Prinčič

torek, 4. šolska ura

Hana Kutin

torek, 5. šolska ura

Denis Škrlj

ponedeljek, 3. šolska ura

Alenka Stres

sreda, 4. šolska ura

Nika Prinčič

sreda, 1. šolska ura

Barbara Kristančič

torek, 3. šolska ura

Tanja S. Tominec

sreda, 3. šolska ura

Tjaša Rotar Komel

petek, 5. šolska ura

Tereza Peršolja

četrtek, 3. šolska ura

Brigita Markič

sreda, 5. šolska ura

Tamara Klanjšček Šavli

torek, 4. šolska ura

Marjetka Zavrtanik

torek, 4. šolska ura

Lara Kodrič

torek, 4. šolska ura

Cirila Božič Klemenčič

torek, 2. šolska ura

Ana Komel

torek, 5. šolska ura

Žiga Pahor

torek, 3. šolska ura

Lucija Žbogar

petek, 6. šolska ura

Kaja Kavčič in Aneja Bužinel Kodermac

ponedeljek, 5. šolska ura

Vida Korenjak Majhenič

torek, 4. šolska ura

Helena Miklavec

ponedeljek, 5. šolska ura

Tanja Čoprež

četrtek, 4. šolska ura

Kaja Arčon

ponedeljek, 6. šolska ura

Helena Markočič

ponedeljek, 4. šolska ura

Lidija Benedetič

sreda, 4. šolska ura

Katarina Golob

sreda, 5. šolska ura

Monika Šuligoj

torek, 1. šolska ura

Nina Rojc

petek, 5. šolska ura

Valentina Kolenc

četrtek 3. šolska ura

Ana Rutar

ponedeljek, 6. šolska ura

Šolska TV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30