Intranet

Pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure

Skupne pogovorne ure za starše so vsak prvi torek v mesecu od 16.30 do 17.30. Od 1. 9. 2021 dalje pa do preklica bodo pogovorne ure potekale na daljavo. Starše prosimo, če kontaktirate razrednika.

september /
oktober 5. 10. 2021
november 2. 11. 2021
december 7. 12. 2021
januar 4. 1. 2022
februar / (analitični roditeljski sestanki)
marec 1. 3. 2022
april 5. 4. 2022
maj 3. 5. 2022
junij 7. 6. 2022

 

Dopoldanske pogovorne ure

Potekajo vsak teden. Prosimo, če učiteljem najavite svoj prihod.

Prva triada

razred razrednik   termin
1. a

Brigita Markič

Vesna Prinčič

brigita.markic@os-dobrovo.si

vesna.princic@os-dobrovo.si

 

1. b

Melita Čibej

Mateja Čendak

melita.cibej@os-dobrovo.si

mateja.cendak@os-dobrovo.si

 
1. c

Katarina Golob

Hana Kutin

katarina.golob@os-dobrovo.si

hana.kutin@os-dobrovo.si

 

2. a Rosana Kožlin rosana.kozlin@os-dobrovo.si  
2. b Andrejka Gabrovec andrejka.gabrovec@os-dobrovo.si  
2. c Monika Šuligoj monika.suligoj@os-dobrovo.si  
3. a  Lidija Benedetič lidija.benedetic@os-dobrovo.si  
3. b + 4. c Alenka Stres alenka.stres@os-dobrovo.si  

Podaljšano bivanje

oddelek učitelj   termin
OPB 1 Vida Korenjak Majhenič vida.korenjak-majhenic@os-dobrovo.si  
OPB 2 Viljana Bric viljana.bric@os-dobrovo.si  
OPB 3 Mateja Čendak mateja.cendakl@os-dobrovo.si  
OPB 4 Vesna Prinčič vesna.princic@os-dobrovo.si  
OPB 5 Lidija Vodopivec lidija.vodopivec@os-dobrovo.si  
OPB 6 Damijan Marinič damijan.marinic@os-dobrovo.si  
OPB 1K

Helena Miklavec

helena.miklavec@os-dobrovo.si  
OPB 2K Hana Kutin hana.kutin@os-dobrovo.si  
OPB 3K Aneja Bužinel Kodermac aneja.buzinel-kodermac@os-dobrovo.si  

Druga triad

razred razrednik   termin
4. a Helena Markočič helena.markocic@os-dobrovo.si  
4. b Ana Komel ana.komel@os-dobrovo.si  
3. b + 4. c  Alenka Stres alenka.stres@os-dobrovo.si  
5. a Valentina Kolenc valentina.kolenc@os-dobrovo.si  
5. b  Denis Škrlj denis.skrlj@os-dobrovo.si  
5. c  Helena Vendramin helena.vendramin@os-dobrovo.si  
6. a Tjaša Rotar Komel tjasa.rotar-komel@os-dobrovo.si  
6. b Sara Remžgar sara.remzgar@os-dobrovo.si  

Tretja triada

razred razrednik   termin
7. a Cirila Božič Klemenčič cirila.bozic-klemencic@os-dobrovo.si  
7. b Nena Štendler nena.stendler@os-dobrovo.si   
8. a Valentina Bevčar Stanič valentina.bevcar-stanic@os-dobrovo.si  
8. b Helena Skok Schlegel helena.skok-schlegel@os-dobrovo.si  
9. a Danica Aščić danica.ascic@os-dobrovo.si  
9. b Damijan Marinič damijan.marinic@os-dobrovo.si  

Ostali učitelji

     
Barbara Vesel barbara.vesel@os-dobrovo.si  
Tanja Slapernik Tominec tanja.tominec@os-dobrovo.si  
Nika Prinčič nika.princic@os-dobrovo.si  
Miha Hlede miha.hlede@os-dobrovo.si  
Sandi Valentinčič sandi.valentincic@os-dobrovo.si  
Lidija Vodopivec lidija.vodopivec@os-dobrovo.si  
Klementina Medvešček klementina.medvescek@os-dobrovo.si  
Demi Munih demi.munih@os-dobrovo.si  
Vojka Gregorič Mozetič vojka.gregoric-mozetic@os-dobrovo.si  
Veronika Šuligoj veronika.suligoj@os-dobrovo.si  
Tamara Klanšček Šavli tamara.klanjscek-savli@os-dobrovo.si  
Žiga Pahor ziga.pahor@os-dobrovo.si  
Metka Colja Petelin metka.colja-petelin@os-dobrovo.si  
Linda Kobal linda.kobal@os-dobrovo.si  

 

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30