Intranet

Pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure

Skupne pogovorne ure za starše so vsak prvi torek v mesecu od 16.30 do 17.30. Od 1. 9. 2020 dalje pa do preklica bodo pogovorne ure potekale na daljavo. Starše prosimo, če kontaktirate razrednika.

september /
oktober 6. 10. 2020
november 3. 11. 2020
december 1. 12. 2020
januar 5. 1. 2021
februar / (analitični roditeljski sestanki)
marec 2. 3. 2021
april 6. 4. 2021
maj 4. 5. 2021
junij 1. 6. 2021

 

Dopoldanske pogovorne ure

Potekajo vsak teden. Prosimo, če učiteljem najavite svoj prihod.

Prva triada

razred razrednik   termin
1. a

Lidija Benedetič

Mateja Čendak

lidija.benedetic@os-dobrovo.si

mateja.cendak@os-dobrovo.si

torek, 11.40 - 12.25

1. b

Rosana Kožlin

Vesna Prinčič

rosana.kozlin@os-dobrovo.si

vesna.princic@os-dobrovo.si

ponedeljek, 11.40 - 12.25
1. c

Andrejka Gabrovec

Melita čibej

andrejka.gabrovec@os-dobrovo.si

melita.cibej@os-dobrovo.si

sreda, 11.40 - 12.25

2. a Brigita Markič brigita.markic@os-dobrovo.si petek, 11.40 - 12.25
2. b Katarina Golob katarina.golob@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.50 - 11.35
3. a  Monika Šuligoj monika.suligoj@os-dobrovo.si petek, 8.05 - 8.50
3. b Hana Kutin hana.kutin@os-dobrovo.si torek, 10.50 - 11.35
3. c Katarina Golob katarina.golob@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.50 - 11.35

Podaljšano bivanje

oddelek učitelj   termin
OPB 1 Sarah Orel sarah.orel@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.50 - 11.35
OPB 2 Danica Aščić danica.ascic@os-dobrovo.si torek. 8.55 - 9.40
OPB 3 Ana Komel ana.komel@os-dobrovo.si ponedeljek, 11.40 - 12.25
OPB 4 Žiga Pahor ziga.pahor@os-dobrovo.si torek, 11.40 - 12.25
OPB 5 Lidija Vodopivec lidija.vodopivec@os-dobrovo.si torek, 11.40 - 12.25
OPB 6 Damijan Marinič damijan.marinic@os-dobrovo.si petek, 8.55 - 9.40
OPB 1K

Helena Miklavec

helena.miklavec@os-dobrovo.si sreda, 11.40 - 12.25
OPB 2K

Aneja Bužinel Kodermac

aneja.buzinel-kodermac@os-dobrovo.si sreda, 10.50 - 11.35
OPB 3K Melita Čibej melita.cibej@os-dobrovo.si sreda, 11.40 - 12.25

Druga triad

razred razrednik   termin
4. a Vida Korenjak Majhenič vida.korenjak-majhenic@os-dobrovo.si sreda, 10.00 - 10.45
4. b Helena Markočič helena.markocic@os-dobrovo.si sreda, 10.50 - 11.35
4. c  Alenka Stres alenka.stres@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.50 - 11.35
5. a Denis Škrlj denis.skrlj@os-dobrovo.si sreda, 8.55 - 9.40
5. b  Valentina Kolenc valentina.kolenc@os-dobrovo.si četrtek, 10.00 - 10.45
5. c  Helena Vendramin helena.vendramin@os-dobrovo.si torek, 8.40 - 9.25
6. a Cirila Božič Klemenčič cirila.bozic-klemencic@os-dobrovo.si torek, 10.00 - 10.45
6. b Vojka Gregorič Mozetič vojka.gregoric-mozetic@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.00 - 10.45

Tretja triada

razred razrednik   termin
7. a Tamara Klanjšček Šavli tamara.klanjscek-savli@os-dobrovo.si torek, 10.00 - 10.45
7. b Veronika Šuligoj veronika.suligoj@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.00 - 10.45
8. a Danica Aščić danica.ascic@os-dobrovo.si torek, 8.55 - 9.40
8. b Damijan Marinič damijan.marinic@os-dobrovo.si petek, 8.55 - 9.40
9. a

Valentina Bevčar Stanič

valentina.bevcar-stanic@os-dobrovo.si

četrtek, 10.00 - 10.45

9. b

Viljana Bric

vilijana.bric@os-dobrovo.si

torek, 10.50 - 11.35

Ostali učitelji

učitelj   termin
Metka Colja Petelin metka.colja-petelin@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.50 - 11.35
Ana Cukjati ana.cukjati@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.00 - 10.45
Linda Kobal linda.kobal@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.50 - 11.35
Demi Munih demi.munih@os-dobrovo.si petek, 10.50 - 11.35
Žiga Pahor ziga.pahor@os-dobrovo.si torek, 11.40 - 12.25
Sara Remžgar sara.remzgar@os-dobrovo.si ponedeljek, 8.55 - 9.40
Tjaša Rotar Komel tjasa.rotar-komel@os-dobrovo.si torek, 8.55 - 9.40
Neja Skočir neja.skocir@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.50 - 11.35
Tanja Slapernik Tominec tanja.tominec@os-dobrovo.si sreda, 10.00 - 10.45
Helena Skok Schlegel helena.skok-schlegel@os-dobrovo.si sreda, 8.55 - 9.40
Nena Štendler nena.stendler@os-dobrovo.si torek, 10.00 - 10.45
Sandi Valentinčič sandi.valentincic@os-dobrovo.si ponedeljek, 10.00 - 10.45
Lidija Vodopivec lidija.vodopivec@os-dobrovo.si torek, 11.40 - 12.25
Marjetka Zavrtanik marjetka.zavrtanik@os-dobrovo.si torek, 10.50 - 11.35

 

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30