Intranet

Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok zaradi odrejene karantene

11.01.2022
OŠ DOBROVO

Starše obveščamo, da lahko uveljavljajo varstvo zaradi višje sile ob odrejeni karanteni otroka in sicer:

  • za otroke v vrtcu in do vključno petega razreda osnovne šole,
  • za otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter
  • za otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi varstva, prejema nadomestilo plače za obdobje, ko je bil otrok v karanteni na domu, oziroma dokler so podane okoliščine višje sile, ki upravičujejo njegovo odsotnost z dela. Delodajalca mora čim prej oziroma najpozneje v 24 urah obvestiti o odsotnosti z dela zaradi varstva otroka v karanteni, v treh delovnih dneh od prejema pa mora v službo tudi predložiti dokazilo. 

Prilagamo vam obrazec, ki ga skupaj z odrejeno karanteno (obvestilo vrtca, šole oz. odločbo o karanteni) posredujete delodajalcu. 

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

25.01.2022
OŠ DOBROVO
21.01.2022
OŠ DOBROVO
17.01.2022
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.01.2022
POŠ KOJSKO
29.12.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30