Intranet

Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok zaradi odrejene karantene

11.01.2022
OŠ DOBROVO

Starše obveščamo, da lahko uveljavljajo varstvo zaradi višje sile ob odrejeni karanteni otroka in sicer:

  • za otroke v vrtcu in do vključno petega razreda osnovne šole,
  • za otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter
  • za otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi varstva, prejema nadomestilo plače za obdobje, ko je bil otrok v karanteni na domu, oziroma dokler so podane okoliščine višje sile, ki upravičujejo njegovo odsotnost z dela. Delodajalca mora čim prej oziroma najpozneje v 24 urah obvestiti o odsotnosti z dela zaradi varstva otroka v karanteni, v treh delovnih dneh od prejema pa mora v službo tudi predložiti dokazilo. 

Prilagamo vam obrazec, ki ga skupaj z odrejeno karanteno (obvestilo vrtca, šole oz. odločbo o karanteni) posredujete delodajalcu. 

Sorodna obvestila za učence in starše

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30