Intranet

Drugi projekti

365 DNI TELOVADIMO VSI

Na POŠ Kojsko smo se v letošnjem šolskem letu vključili v projekt 365 DNI TELOVADIMO VSI, ki so ga ustvarili Fakulteta za šport in združenje športnih pedagogov Slovenije ob soglasju Ministrstva za izobraževanje znanost in šport. 
Projekt spodbuja vsakodnevne gibalne odmore, gibalne minutke in jutranjo telovadbo. 
Namen projekta je, da se vsak dan z otroki najmanj 5-10 minut načrtno razgibavamo. Na ta način bodo otroški možgani po gibanju delovali učinkovitejše, neprimerno bolje bodo organizirani, otroci bodo ostali dlje časa zbrani, bistveno manj bo v njih napetosti in tudi STRESA. 

ZDRAVA ŠOLA

Z namenom ohranjanja in izboljševanja telesnega in duševnega zdravja tudi v tem šolskem letu nadaljujemo s programom Zdrava šola.

ŠOLSKA SHEMA 

Šolska shema je nadomestila nekdanji Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka. 
V šolski shemi se otrokom brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. 

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Več na spletni strani projekta. 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi. Več...

POSODOBITEV OMREŽIJ LAN

Namen projekta je posodobiti računalniška omrežja na naši in podružnični šoli; projekt bo potekal v več fazah: pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve ter nazadnje izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme. Izvedbo projekta v okviru Načrta za okrevanje in odpornost sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport in Evropska unija – NextGenerationEU.

Šolska TV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30