Intranet

Drugi projekti

INOVATIVNA UČNA OKOLJA, PODPRTA Z IKT

V šolskem letu 2018/19 se je naša šola kot implementacijska šola vključila v projekt, imenovan Inovativna učna okolja podprta z IKT.  V tem času se ekipa učiteljev, ki v projektu sodeluje, usposabljala, preizkušala uvajanje inovativnih učnih okolij ter se tako pripravljala na naslednje šolsko leto, ko se bo osvojeno znanje konkretno preneslo v učni proces.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam. V našem kontekstu termin 1:1 pomeni, da vsak učenec pri pouku smiselno uporablja svojo napravo (telefon, tablico) s pomočjo katere tako dosega zastavljene cilje.

Več o projektu lahko preberete na https://www.inovativna-sola.si/.

ZDRAVA ŠOLA

Z namenom ohranjanja in izboljševanja telesnega in duševnega zdravja tudi v tem šolskem letu nadaljujemo s programom Zdrava šola.

ŠOLSKA SHEMA 

Šolska shema je nadomestila nekdanji Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka. 
V šolski shemi se otrokom brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. 

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti. Več na spletni strani projekta. 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi. Več...

React EU

Projekt bo za naš zavod  v letu 2021/22 poglavitni vir sredstev za zagotavljanje opreme IKT. 

Več...

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30