Intranet

Strokovni delavci

Šolska svetovalna služba

   
psihologinja Nataša Marinič  
socialna delavka Nataša Božič Rusjan  
socialna pedagoginja Maja Istenič  

Knjižnica

   
knjižničarka Ivanka Škerlj  

Učitelji prve triade

   
DOBROVO KOJSKO  

Ana Komel in Mateja Čendak, 1. a

Kaja Kavčič, 1. c

 
Katarina Golob in Mateja Čendak, 1. b Monika Šuligoj, 2. c  

Rosana Kožlin, 2. a

Andrejka Gabrovec, 3. c  
Vesna Prinčič, 2. b Hana Kutin, 4. c  
Denis Škrlj, 3. a    
Valentina Kolenc, 3. b    

Učitelji druge triade

   
DOBROVO KOJSKO  
Alenka Stes, 4. a /  
Brigita Markič, 4. b    
Helena Markočič, 5. a    
Lidija Benetetič, 5. b    

Učitelji podaljšanega bivanja

   
DOBROVO KOJSKO  
Vida Majhenič Korenjak, OPB 1    
Tanja Čotar, OPB 2    
Helena Vendramin, OPB 3    
Ana Rutar, OPB 4    
Tereza Peršolja, Lucija Žbogar, Tanja Čoprež, OPB 5    
Damijan Marinič, Marjetka Zavrtanik, OPB 6    

Učitelji predmetne stopnje

   
razrednik/razredničarka sorazrednik/sorazredničarka  
Cirila Božič Klemenčič, 6. a Marjetka Zavrtanik  
Vojka Gregorič Mozetič, 6. b Nina Rojc  
Tamara Klanjšček Šavli, 7. a Helena skok Schlegel  
Barbara Kristančič, 7. b

Marjeta Mavrič

 
Mamijan Marinič, 8. a Tjaša Rotar Komel  
Nika Prinčič, 8. b Metka Colja Petelin  
Žiga Pahor,  9. a Maja Istenič  
Tereza Peršolja, 9. b Valentina Bevčar Stanič  
Linda Kobal, 9. c Demi Munih  
ostali     
Lidija Vodopivec     
Tanja Slapernik Tominec     
Anika Mugerli    
Nina Rojc    

Mobilna služba

   
specialna in rehabilitacijska pedagoginja Lara Valentinčič  
specialna in rehabilitacijska pedagoginja Patricija Fajdiga  
surdopedagoginja in logopedinja    
     

Šolska TV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30