Intranet

Strokovni delavci

Šolska svetovalna služba

   
psihologinja Nataša Marinič  
socialna delavka Nataša Božič Rusjan  

Knjižnica

   
knjižničarka Ivanka Škerlj  

Učitelji prve triade

   
DOBROVO KOJSKO  

Brigita Markič in Vesna Prinčič 1. a

Melita Čibej in Mateja Čendak, 1. b

Katarina Golob in Hana Kutin, 1. c

 

 

Rosana Kožlin, 2. a

Monika Šuligoj, 2. c  
Andrejka Gabrovec, 2. b    
Lidija Benedetič, 3. a Alenka Stres, 3. b + 4. c  

Učitelji druge triade

   
DOBROVO KOJSKO  
Helena Markočič, 4. a Alenka Stres, 3. b + 4. c  
Ana Komel, 4. b Helena Vendramin, 5. c  
Valentina Kolenc, 5. a    
Denis Škrlj, 5. b    

Učitelji podaljšanega bivanja

   
DOBROVO KOJSKO  
Vida Korenjak Majhenič, OPB 1 Helena Miklavec, OPB 1K  
Viljana Bric, OPB 2 Hana Kutin, OPB 2K  
Mateja Čendak, OPB 3a Aneja Bužinel Kodermac, OPB K3  
Vesna Prinčič, OPB 4    
Lidija Vodopivec, OPB 5    
Damijan Marinič, OPB 6    

Učitelji predmetne stopnje

   
Tjaša Rotar Komel, 6. a Sara Remžgar, 6. b  
Cirila Božič Klemenčič, 7. a Nena Štendler, 7. b  
Valentina Bevčar Stanič, 8. a Helena Skok Schlegel, 8. b  
Danica Aščić, 9. a Damijan Marinič, 9. b  
Barbara Vesel MAT Žiga Pahor ŠPO, OPB  
Sara Remžgar TJA Vojka Gregorič Mozetič GOS, TIT, OPH, SPH, OGL, NPH  
Nena Štendler ŠPO    
Lidija Vodopivec LUM, OPB Tamara Klanjšček Šavli TJA  
Nika Prinčič SLJ OPB Metka Colja Petelin SLJ  
Tanja Slapernik Tominec GEO Linda Kobal DKE, N2I, II1-3  
Klementina Medvešček GOS, BIO, OPB Miha Hlede SLJ  
Demi Munih FIZ, SLZ Veronika Šuligoj MAT  

Mobilna služba

   
mobilna specialno rehabilitacijska pedagoginja Lara Miklavc  
mobilna specialno rehabilitacijska pedagoginja Patricija Fajdiga  
mobilna psihologinja Nina Trinko  
mobilna surdopedagoginja in logopedinja Iris Kodrič  
mobilna socialna pedagoginja Tjaša Tomažič  
mobilni tiflopedagog Sara Češarek  

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30