Intranet

Strokovni delavci

Šolska svetovalna služba

   
psihologinja Nataša Marinič  
socialna delavka Nataša Božič Rusjan  

Knjižnica

   
knjižničarka Ivanka Škerlj  

Učitelji prve triade

   
DOBROVO KOJSKO  

Lidija Benedetič in Mateja Čendak 1. a

Rosana Kožlin in Vesna Prinčič, 1. b

Andrejka Gabrovec in Melita Čibej, 1. c

 

 

Brigita Markič, 2. a

Katarina Golob, 2. b + 3. c  
Monika Šuligoj, 3. a    
Hana Kutin, 3. b    

Učitelji druge triade

   
DOBROVO KOJSKO  
Helena Markočič, 4. a Alenka Stres, 4. c  
Vida Korenjak Majhenič, 4. b Helena Vendramin, 5. c  
Denis Škrlj, 5. a    
Valentina Kolenc, 5. b    

Učitelji podaljšanega bivanja

   
DOBROVO KOJSKO  
Sarah Orel, OPB 1 Helena Miklavec, OPB 1K  
Danica Aščić, OPB 2 Aneja Bužinel Kodermac, OPB 2K  
Ana Komel, OPB 3 Melita Čibej, OPB K3  
Žiga Pahor, OPB 4    
Lidija Vodopivec, OPB 5    
Damijan Marinič, OPB 6    

Učitelji predmetne stopnje

   
Cirila Božič Klemenčič, 6. a Vojka Gregorič Mozetič, 6. b  
Tamara Klanjšček Šavli, 7. a Veronika Šuligoj, 7. b  
Danica Aščić, 8. a Damijan Marinič, 8. b  
Valentina Bevčar Stanič, 9. a Viljana Bric, 9. b  
Neja Skočir MAT Žiga Pahor ŠPO, OPB  
Sara Remžgar TJA Helena Skok Schlegel MAT  
Nena Štendler ŠPO Sandi Valentinčič ŠPO  
Lidija Vodopivec LUM, OPB Tjaša Rotar Komel TJA  
Marjetka Zavrtanik SLJ Metka Colja Petelin SLJ  
Ana Cukjati SLJ Linda Kobal DKE, N2I, II1-3  
Tanja Slapernik Tominec GEO    

Mobilna služba

   
mobilna specialno rehabilitacijska pedagoginja Lara Miklavc  
mobilna specialno rehabilitacijska pedagoginja Patricija Fajdiga  
mobilna psihologinja Elizabeta Šapla  
mobilna surdopedagoginja in logopedinja Iris Kodrič  
mobilna socialna pedagoginja Tjaša Tomažič  
mobilni tiflopedagog Sara Češarek  

Šolski utrip

28.06.2021
OŠ DOBROVO
24.06.2021
OŠ DOBROVO
23.06.2021
POŠ KOJSKO
22.06.2021
OŠ DOBROVO
20.06.2021
OŠ DOBROVO
18.06.2021
OŠ DOBROVO
15.06.2021
OŠ DOBROVO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30