Svetovalna služba

Izhodišče za načrtovanje svetovalnega dela predstavljajo Programske smernice za delo svetovalne službe, ki dopuščajo, da svetovalni delavec upošteva splošne in konkretne probleme šole, razvojno usmeritev ter socialne okoliščine, predvsem pa aktualne potrebe učencev, učiteljev, vodstva šole ter staršev.

Svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.
Pri svojem delu sodeluje z učenci, starši, učitelji in vodstvom šole na področjih:učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije, socialno-ekonomskih stisk.

V šolski svetovalni službi sta zaposleni psihologinja Nataša Marinič in socialna delavka Nataša Božič Rusjan.

 

Nataša Marinič - 05 398 80 11 → natasa.marinic@guest.arnes.si

Nataša Božič Rusjan - 05 398 80 13 → natasa.bozic-rusjan@guest.arnes.si

Šolski utrip

18.09.2020
POŠ KOJSKO
17.09.2020
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
17.09.2020
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
15.09.2020
POŠ KOJSKO
01.09.2020
POŠ KOJSKO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30