Intranet

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Izbirni predmeti pomenijo način prilagajanja šole individualnim razlikam in interesom učencev. Omogočajo poglabljanje in širitev znanja. Učencem dajejo izbirni predmeti možnost, da poudarijo močne strani lastnih interesov in njihovih sposobnosti, so lahko priložnost, da se učenci pri njih izkažejo. Pri izbirnem predmetu so učenci ocenjeni s številčno oceno od 1 do 5. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključi v skupino, kjer je še prostor in je ta usklajena z njegovim urnikom.

Prijave za izbirne predmete (obvezne in neobvezne) za šolsko leto 2024/25 zbiramo od 15. do 24. aprila na eAsistentu za starše https://www.easistent.com/starsi

Za dostop do prijavnice potrebujete geslo za eAsistenta. V primeru tehničnih težav s prijavo vas prosimo, če se obrnete direktno na eAsistenta, če imate vsebinska vprašanja pa na razrednika.
 

PROSIM, PREBERITE NAVODILA.

PODVSEBINE

Šolska TV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30