Intranet

Bralna značka

Bralna značka je interesna dejavnost, s katero spodbujamo prostočasno branje.

Bralna značka se začne 17. septembra (na DAN ZLATIH KNJIG) in zaključi 2. aprila (na MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE). 

V E L I K O  B R A L N I H  U Ž I T K O V !

 
  
1. RAZRED 
Za osvojitev bralne značke: 
• starši preberete otroku tri knjige (pravljice), katerih vsebino se otrok nauči pripovedovati ob slikanici, 
• otrok se nauči eno deklamacijo izbrane pesmi. 
Knjige (pravljice) in pesniško zbirko izberete sami. V zvezek za bralno značko napišete naslednje podatke: 
• naslov knjige, 
• avtorja knjige. 
Učenec SAM nariše motiv iz prebrane knjige. 
Zvezek in knjigo prinese k uri za BZ. 

2. RAZRED 
Za osvojitev bralne značke moraš: 
• prebrati tri knjige (pravljice); ena od teh je lahko poučna in se nauči pripovedovati vsebino izbranega dela ob slikanici 
• se naučiti dve pesmici na pamet 
Knjige (pravljice) in pesniško zbirko izbereš sam. V zvezek za bralno značko napišeš naslednje podatke: 
• naslov knjige 
• avtorja knjige 
• narišeš motiv iz prebrane knjige 
S seboj prinesi zvezek in knjigo, ki si jo izbral. 
Ob strokovni knjigi pripoveduj, kaj novega si izvedel. 

3. RAZRED 
Za osvojitev bralne značke moraš: 
• prebrati tri leposlovna dela (pravljice) 
• prebrati eno pesniško zbirko ter se na pamet naučiti eno pesem 
• se naučiti na pamet eno pesem iz Gradnikove pesniške zbirke Narobe svet 
Knjige (pravljice) in pesniško zbirko izbereš sam. V zvezek za bralno značko napišeš naslednje podatke: 
• naslov knjige 
• avtorja knjige 
• Ime ilustratorja 
• narišeš motiv iz prebrane knjige 
S seboj prinesi zvezek in knjigo, ki si jo izbral. 

4. RAZRED 
Za osvojitev bralne značke moraš: 
• prebrati tri prozna dela (pravljice, pripovedke, zgodbe…) 
• prebrati eno pesniško zbirko, iz katere se je treba naučiti eno pesmico na pamet (pesem naj ima vsaj 4 kitice po 4 vrstice) 
• prebrati eno strokovno knjigo (leksikon, enciklopedija, priročnik...) 
Izbereš knjige, ki so primerne za 4. razred. V pomoč ti je lahko kazalo avtorjev in njihovih del v berilu. Posvetuj se s knjižničarko ali z učiteljico. 
Knjigo, ki si jo izbral, prebereš. Z učiteljico se boš pogovarjal o vsebini, dogajalnem prostoru in času, glavnih in stranskih osebah ter o svojih občutkih in razmišljanjih o prebrani knjigi. 
Debelejše strokovne knjige ni potrebno v celoti prebrati, izbereš lahko le eno poglavje. Knjigo kratko predstaviš, le o vsebini, ki te je v njej najbolj pritegnila, poveš nekaj več. 
Pesniško zbirko prebereš in si zapomniš nekaj naslovov pesmi in o čem pesmi pripovedujejo. Eno pesmico se moraš naučiti na pamet. 
V zvezek za bralno značko napišeš naslednje podatke: 
• naslov knjige, 
• ime in priimek pisatelja, 
• ime in priimek ilustratorja, 
• narišeš najljubši motiv ali napišeš kratko vsebino knjige. 
KDAJ BO BRALNA ZNAČKA? 
Potekala bo po dogovoru pred poukom in po pouku. 

5. RAZRED 
Za osvojitev bralne značke moraš: 
• prebrati tri prozna dela (pravljice, pripovedke, zgodbe…) 
• prebrati pesniško zbirko, iz katere se je treba naučiti dve pesmici na pamet 
• prebrati, eno strokovno knjigo (leksikon, enciklopedija, priročnik...) 
Knjige lahko izbereš sam, za pomoč lahko prosiš knjižničarko ali razredničarko. 
Knjigo, ki si jo izbral, prebereš in se naučiš pripovedovati vsebino. 
Strokovne knjige ni potrebno v celoti prebrati. Knjigo kratko predstaviš, le o vsebini, ki te je v njej najbolj pritegnila poveš nekaj več. 
Podobno velja za izbrano pesniško zbirko oz. pesem. Pesniško zbirko prebereš in si zapomniš nekaj naslovov pesmi in o čem pesmi pripovedujejo. Dve pesmici se moraš naučiti na pamet. 
V zvezek za bralno značko napišeš naslednje podatke: 
• naslov knjige, 
• ime in priimek pisatelja, 
• ime in priimek ilustratorja, 
• narišeš najljubši motiv ali napišeš kratko vsebino knjige. 

BRALNA ZNAČKA za učence od 6. do 9. razreda OŠ DOBROVO 
Urnik: po dogovoru 
Program dela: 
Učenci, ki se odločijo, da bodo opravljali bralno značko, si izberejo štiri leposlovna dela, primerna svoji starosti in sposobnostim. Pri izbiranju knjig jim lahko pomagamo učiteljici in učitelj slovenščine ter knjižničarka. Vsaj ena od knjig mora biti delo slovenskega avtorja. 
Poleg prebranih knjig si izberejo še pesem in se jo naučijo na pamet. Pesem naj ima vsaj 16 verzov. Šestošolci se naučijo pesem sodobnega slovenskega pesnika (po izbiri), sedmošolci si izberejo pesem iz Pavčkove zbirke Majnice, osmošolci iz zbirke Skrivnosti Nika Grafenauerja, devetošolci pa eno od pesmi Alojza Gradnika. 
V zvezek zapišejo naslov knjige, avtorja, založbo, kraj in leto izdaje ter mnenje o prebrani knjigi: po želji tudi ilustrirajo. 
 

Šolska TV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30