Intranet

Šolski sklad

"Hvaležni vam bomo za vašo podporo."

Prispevke lahko nakažete na TRR OŠ Alojza Gradnika Dobrovo: SI56 0120 7603 0644 840, s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.

Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom za:

  • pomoč socialno šibkim učencem
  • financiranje raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v rednem šolskem proračunu
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih 
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih...)
  • nakup nadstandardne opreme 
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

 

Sklad pridobiva sredstva iz:

  • prispevkov staršev
  • prispevkov občanov
  • donacij
  • drugih virov

 

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:

Predstavniki staršev:

1. Tomaž Boltar, Šmartno 64, Kojsko

2. Nea Čotar, Snežatno 26a, Kojsko

3. Anja Prinčič, Kozana 118a, Dobrovo

4. Milan Rajko, Medana 59b, Dobrovo

Predstavniki delavcev šole in vrtca:

1. Lidija Benedetič, Vipolže 65a, Dobrovo

2. Katarina Golob, Tominčeva ul. 18, Solkan

3. Marija Marinič, Vedrijan 9, Kojsko

 

Predsednik upravnega odbora šolskega sklada je Tomaž Boltar.

 

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30