Intranet

Šolski sklad

Spoštovani starši!

OŠ Alojza Gradnika Dobrovo se je uvrstila na seznam upravičencev do donacij iz dohodnin. Vabimo vas, da 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega šolskega sklada. 

Sredstva bodo namenjena za nadstandardne storitve in za pomoč učencem pri plačilu šole v naravi, strokovnih ekskurzij in podobno.

V primeru, da se za donacijo odločite, smo za vas pripravili obrazec (v prilogi) z že vnesenimi podatki upravičenca – imenom šolskega sklada ter davčno številko šole.

Kako šolskemu skladu  namenite del dohodnine? Imate dve možnosti:

Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu, se najlepše zahvaljujemo.

Predsednik UO Šolskega Sklada
Tomaž Boltar

V šolski sklad pa lahko darujete tudi z vašim prispevkom.

Prispevke lahko nakažete na TRR OŠ Alojza Gradnika Dobrovo: SI56 0120 7603 0644 840, s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.

"Hvaležni vam bomo za vašo podporo."

 

Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom za:

  • pomoč socialno šibkim učencem
  • financiranje raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v rednem šolskem proračunu
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih 
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih...)
  • nakup nadstandardne opreme 
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

 

Sklad pridobiva sredstva iz:

  • prispevkov staršev
  • prispevkov občanov
  • donacij
  • drugih virov

 

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo:

Predstavniki staršev:

1. Tomaž Boltar, Šmartno 64, Kojsko

2. Anka Hančič, Plešivo 42, Dobrovo

3. Anja Prinčič, Kozana 118a, Dobrovo

4. Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Neblo 15a, Dobrovo

Predstavniki delavcev šole in vrtca:

1. Lidija Benedetič, Vipolže 65a, Dobrovo

2. Valentina Kolenc, Hum 64a, 5211 Kojsko

3. Marija Marinič, Vedrijan 9, Kojsko

 

Predsednik upravnega odbora šolskega sklada je Tomaž Boltar.

Šolska TV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30