Šolski sklad

Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom za:

  • pomoč socialno šibkim učencem
  • financiranje raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v rednem šolskem proračunu
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih 
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih...)
  • nakup nadstandardne opreme 
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad pridobiva sredstva iz:

  • prispevkov staršev
  • prispevkov občanov
  • donacij
  • drugih virov

Prispevke lahko nakažete na TRR OŠ Alojza Gradnika Dobrovo:
0120 7603 0644 840, s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.

Lions klub je v petek, 18. januarja 2019, v Vili Vipolže organiziral dobrodelno predstavo Varna hiša za moške v izvedbi IDAS Neblo in režiji Ane Facchini.
2.200 evrov, ki so jih zbrali s prodajo vstopnic, so namenili Šolskemu skladu naše šole.

Šolski utrip

27.11.2020
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
25.11.2020
OŠ DOBROVO
24.11.2020
OŠ DOBROVO
24.11.2020
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
23.11.2020
OŠ DOBROVO
20.11.2020
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
20.11.2020
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30