Intranet

Šolski sklad

Šolski sklad je bil ustanovljen z namenom za:

  • pomoč socialno šibkim učencem
  • financiranje raziskovalne dejavnosti na šoli, na tistih področjih, kjer nima svojih virov v rednem šolskem proračunu
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih 
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih...)
  • nakup nadstandardne opreme 
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad pridobiva sredstva iz:

  • prispevkov staršev
  • prispevkov občanov
  • donacij
  • drugih virov

Prispevke lahko nakažete na TRR OŠ Alojza Gradnika Dobrovo:
0120 7603 0644 840, s pripisom ZA ŠOLSKI SKLAD.

Lions klub je v petek, 18. januarja 2019, v Vili Vipolže organiziral dobrodelno predstavo Varna hiša za moške v izvedbi IDAS Neblo in režiji Ane Facchini.
2.200 evrov, ki so jih zbrali s prodajo vstopnic, so namenili Šolskemu skladu naše šole.

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30