Intranet

eTwinning

eTwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki delajo v šolah po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. Člani skupnosti eTwinning so člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi. eTwinning je del programa Erasmus+, programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Sodelovanje med učitelji, učenci, šolami, starši in lokalnimi oblastmi je eden od najpomembnejših elementov eTwinninga. V okviru eTwinninga učitelji skupaj delajo in organizirajo aktivnosti za svoje učence. Imajo aktivno vlogo, so interaktivni, preiskujejo, sprejemajo odločitve, se spoštujejo in pridobivajo znanje ter razvijajo spretnosti 21. stoletja. 

Sodelovanje v eTwinning projektih prispeva k razvoju pedagoške prakse, medpredmetnega poučevanja in projektnega dela, poleg tega pa je orodje, ki spodbuja aktiven in strateški strokovni razvoj učiteljev ter drugih šolskih delavcev.

 

PODVSEBINE

Šolski utrip

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30