Intranet

Šolski vrt

ZAKAJ ŠOLSKI VRT?

Pri pregledu interesnih dejavnosti smo ugotovili, da bi našim učencem lahko ponudili dejavnost na prostem, ki je povezana z naravo, tradicijo Brd, samooskrbo, ekološko pridelavo hrane, kompostiranjem, zmanjševanju odpadkov… Tako je prišlo do ideje o projektu šolski vrt.

SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Pri projektu bi se povezali s Komunalo Nova Gorica, z Občino Brda, Kletjo Brda, lokalnimi društvi, sadjarji, eko kmetijami…, sadike pa bi vzgojili tudi sami, skupaj z učenci. Pred začetkom izvedbe bi se posvetovali s krajinskim arhitektom, ki bi tudi učencem predstavila pomen predpriprave terena, analize zemlje ter pravilne izbire rastlin. Kasneje bi k sodelovanju povabili briške kmete, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo hrane, da bi nam svetovali pri sajenju ter vzgoji rastlin.

LOKACIJA TER NAČRT ŠOLSKEGA VRTA

Za šolski vrt bi izrabili prostor na SZ delu, ob jedilnici. Terasast, sončno manj izpostavljen prostor se nam zdi idealen za zasaditev.

Osrednji del bi vključeval dve ali tri dvignjene gredice (zelenjava), vreče iz jute za jagode, pasove sivke, mete, rožmarina ter ostalih zelišč, grmovnic ter cvetja značilnih za naše področje (tudi take, ki morda iz naših vrtov že izginjajo, ker so jih nadomestila bolj eksotična) ter glede na možnosti tudi sadna drevesa. Posebno mesto bi imela češnja, kot drevo miru (v okviru projekta Unesco). Šolski vrt ter ostale zasaditve v okolici šole bi povezali s označevalnimi tablami v celoto in jo poimenovali. Prostor bi obogatili s klopcami, kot del učilnice na prostem. Posebno noto samemu vrtu bi dali likovni izdelki učencev, ki bi vrt smiselno popestrili. Prav tako bi del vrta bila tudi hišica za žuželke. Mesto v vrtu bi dobil tudi kompostnik, kamor bi lahko odložili organske odpadke, ki dnevno nastajajo (olupki banan, jabolk, pomaranč…) in danes večinoma končajo med mešanimi odpadki.

UPORABA ŠOLSKEGA VRTA

Pridelke vrta (predvsem zelišča) bi kasneje uporabljali pri izbirnih predmetih s področja gospodinjstva, v šolski kuhinji, tehnično oblikovalnem krožku… (izdelovanje šopkov, vrečk iz sivke…). Lahko bi jih uporabili kot darila šole ali za prodajo na stojnici.

Učenci vaseh razredov bi vrt uporabljali kot učilnico na prostem. S svojimi prispevki bi lahko dopolnjevali likovno razstavo na prostem ter uživali v naravnem okolju.

 

FILM OD IDEJE DO IZVEDBE

O nastajanju šolskega vrta bi posneli film - Od ideje do izvedbe.

 

SMERNICE PRI IZVEDBI PROJEKTA

Pri izvedbi projekta bi delovali po smernicah sicer že zaključenega projekta Šolski vrt v SŠSZ in projekta EAThink2015 – Jej lokalno, misli globalno.

Več na povezavi:

http://eathink2015.org/download/EAThink_kit_SL.pdf

KDO SODELUJE PRI IZVEDBI PROJEKTA

K projektu bi v uvodnem letu povabili učence devetih razredov (težje delo izgradnje vrta), kasneje pa bi njihovo delo nadaljevali učenci, ki jih narava, vrtnarstvo, zelišča… veselijo.

 

GLAVNI CIJI PROJEKTA

Krepitev izkustvenega učenja, medvrstniškega sodelovanja, povezanosti s tradicijo in lokalnim okoljem ter spodbujanje podjetniških kompetenc.

Kmalu bomo zavihali rokave in vzeli lopate, krampe in motike v roke J

Projekt Šolski vrt:

Viljana Bric, Valentina Bevčar Stanič

Lidija Vodopivec, Danica Aščič

 

Datum srečanja

Vsebina

Prisotni

7. 9. 2020

Predstavitev dela krajinske arhitektke, izmera in ogled zemljišča, ocena izvedbe načrta.

Naloge:

  • priprava vizualne predstavitve načrta vrta, zasaditve (A. O.),
  • ogled terena, varnost, plinovod, elektrika, dovozna pot…

Anika Ozebek (krajinska arhitektka, Komunala Nova Gorica), Viljana Bric, Valentina Bevčar Stanič, Lidija Vodopivec, učenci PB (tretji razred).

21. 9. 2020

Predstavitev projekta, namen in naloge, pomoč občine, sodelovanje s sadjarji ter domačimi pridelovalci in kmetovalci, sodelovanje s Kletjo Brda

Tea Jelina (podžupanja Občine Brda, predstavnica sadjarjev, Viljana Bric, Valentina Bevčar Stanič)

 

 

Fotografije

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30