Intranet

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Na Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke zaposlenih, poslovnih partnerjev in staršev oziroma osebne podatke učencev obdelujemo izključno zaradi namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vse osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.
Vabimo vas, da si preberete informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike (v priponki).
S pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Zavod ima vzpostavljen videonadzorni sistem zunanjih površin in objekta zavoda.  Izvajalec videonadzora je OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Informacije o kraju in času hranjenja podatov dobite na tel. štev. 05 398 80 00. Videonadzor se izvaja z namenom:

- zagotavljanja varovanja in  varnosti učencev, zaposlenih in obiskovalcev,

- zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v ali iz zavoda,

- varovanja nepremičnin in opreme v objektih in okolici zavoda in je opredeljen z načrtom varovanja.

Začasna pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v OŠ Alojza Gradnika Dobrovo je Helena Skok Schlegel, dostopna po telefonu na št. 05 398 80 00 (tajništvo) in po elektronski pošti helena.skok-schlegel@os-dobrovo.si.

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30