Intranet

Neobvezni izbirni predmeti

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?
To so predmeti, ki jih lahko učenec izbere, ter s tem obogati svoje znanje na izbranem področju. Učenec lahko NE izbere nobenega izbirnega predmeta.

Šola za učence 1. razreda ponudi pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola ponudi učencem 4., 5. in 6. razreda pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika – italijanščina in športa.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponudi pouk tujega jezika - nemščina kot neobvezni izbirni predmet.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Potek pouka neobveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Prisotnost na neobveznih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učenec, ki je neobvezni izbirni predmet začel obiskovati, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Praviloma učenec neobvezen izbirni predmet obiskuje eno leto, lahko pa se v naslednjem šolskem letu odloči za nadaljevanje. Neobvezni izbirni predmet se izvaja po izteku rednega urnika na posamezen dan (dve uri tedensko). 

Normativ za oblikovanje skupine
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev. Največ je lahko v učni skupini 28 otrok.
Možnost menjave neobveznega izbirnega predmeta
V primeru, da se v začetku šolskega leta posamezni učenec premisli, je menjava možna v mesecu septembru, vendar le v okviru normativov.
Obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov
Za učenca, ki si je izbral neobvezni izbirni predmet, je obiskovanje obvezno do konca pouka v tekočem šolskem letu.
 


 

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30