Intranet

Neobvezni izbirni predmeti

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI OD 1. DO 9. RAZREDA
 

Prijave za neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2021-22 zbiramo do 19. aprila na eAsistentu za starše https://www.easistent.com/starsi. Za dostop do prijavnice potrebujete geslo za eAsistenta. V primeru težav s prijavo vas prosimo, če se obrnete direktno na eAsistenta oz. na razrednika.

Prosimo, da izpolnete prijavnico, tudi če vaš otrok ne bo obiskoval neobveznega izbirnega predmeta.

 

 

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

20a. člen
Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih
predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

 

 • V 1. razredu učenci lahko izberejo angleščino (2 uri tedensko).
 • Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo med italijanščino (2 uri) in športom (1 ura tedensko).
 • V 7., 8. in 9. razredu se lahko učenci odločajo o pouku nemščine (2 uri tedensko) kot drugega tujega jezika.

 

Dodatne informacije o neobveznih izbirnih predmetih:

 • Učenci lahko izberejo le 1 neobvezni izbirni predmet.
 • Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev.
 • Učenec se v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.
 • Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
 • Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
 • Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.
 • V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine. 
 • Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za vsako šolsko leto posebej. Učna skupina pri predmetu šport se bo predvidoma delila, če bo v njej 21 ali več učencev, medtem ko je za ostale učne skupine normativ 28 učencev.
 • Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah, po pouku 6., 7. ali 8. uro ali v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur (npr. umetnost), v tem primeru na 14 dni.


 


 

Šolski utrip

25.01.2022
OŠ DOBROVO
21.01.2022
OŠ DOBROVO
17.01.2022
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.01.2022
POŠ KOJSKO
29.12.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30