Intranet

Unesco

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo je polnopravna članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. 

Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:
•    pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
•    trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
•    medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet - gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.
Delo šol, ki smo kandidatke za včlanitev v ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:
•    Učiti se, da bi vedeli!
•    Učiti se delati!
•    Učiti se bivati!
•    Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:
1.    Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
2.    Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
3.    Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.
Naša šola sledi smernicam ASPnet z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Šolski koordinator: Danica Aščić
Namestnik šolskega koordinatorja: Sara Remžgar
e-mail: info@os-dobrovo.si

PODVSEBINE

Šolski utrip

27.09.2021
OŠ DOBROVO
25.09.2021
POŠ KOJSKO
24.09.2021
OŠ DOBROVO
23.09.2021
OŠ DOBROVO
23.09.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
22.09.2021
OŠ DOBROVO
22.09.2021
POŠ KOJSKO
21.09.2021
KNJIŽNICA, POŠ KOJSKO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30