Intranet

O nas

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo je edina šola v občini Brda. Začetki šole segajo v leto 1966, ko je bilo na temeljih stare šole zgrajeno novo šolsko poslopje. Osnovna šola Dobrovo je predstavljala veliko pridobitev za vsa Brda. Do danes je doživela številne prenove in prizidave, nazadnje 2014 z energetsko sanacijo stavbe.

V javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo spadajo centralna šola na Dobrovem in podružnična šola Kojsko.

V okviru šole deluje tudi vrtec z oddelki na Dobrovem, v Kojskem in začasno tudi v Briškem domu v Biljani.

Na centralni in v podružnični šoli deluje tudi šolska kuhinja.

Ravnatelji 1966-2021

jul 2021 dalje: Uroš Kobal

avg 2020 - jun 2021: v.d. ravnatelja Uroš Kobal

2018 - jul 2020:  Damijan Marinič

2017-2018:  v.d. ravnatelja Damijan Marinič

2005-2017:  Vesna Filej

1989-2005:  Peter Stres

1981-1989:  Milena Stepančič

1974-1981:  Danilo Štekar

1971-1974:  Franc Miklavc

1966-1970:  Peter Žigon

PODVSEBINE

Šolski utrip

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30