Intranet

POŠ Kojsko

Prva ljudska šola v Brdih je bila ustanovljena leta 1826 v Kojskem. Na začetku je bil pouk v privatnih hišah, v prostorih sedanje gostilne in v gradu. Leta 1913 so Italijani sezidali novo šolsko poslopje, kjer še danes stoji šola.
Od prvih začetkov, vse do Gentilijeve šolske reforme, je bil učni jezik slovenski. Nato so postopno začeli uvajati v šole italijanščino, ki je s šolskim letom 1927/28 postala učni jezik. Italijanski učitelji, ki so tu poučevali od leta 1923 do druge svetovne vojne, so prirejali razne prireditve in obdarovanja, da bi lažje poitalijančili slovenske otroke.
 
V šolskem letu:
– 1948/49 je bila v Kojskem odprta sedemletka;
– 1951/52 so se višji razredi preoblikovali v nižjo gimnazijo, nižji razredi pa v osnovno šolo;
– 1966/67 so bili vsi učenci višjih razredov prešolani na centralno šolo Dobrovo, šola Kojsko je postala podružnica Osnovne šole Dobrovo;
– 1978/79 je šola Kojsko postala celodnevna osnovna šola in v tej obliki delovala do zaključka šol. l. 1990/91, ko je bila celodnevna šola ukinjena;
– 2001/02 smo s 1. razredom vstopili v devetletko.

Šolska stavba je bila večkrat obnovljena. Večjo prenovo je doživela po potresu leta 1976, nato so leta 1985 adaptirali šolsko podstrešje in šola je s »klobukom« pridobila dve novi učilnici, knjižnico in kabinet.
Zadnja večja obnovitvena dela so se dogajala med letnimi počitnicami 2006, ko so zamenjali okna, prekrili streho, obnovili fasado, uredili učilnice v zgornjem nadstropju,…
 
 

Šolski utrip

22.09.2023
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
20.09.2023
POŠ KOJSKO
20.09.2023
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
14.09.2023
OŠ DOBROVO
13.09.2023
OŠ DOBROVO
11.09.2023
KNJIŽNICA, POŠ KOJSKO

Šolska TV

15/07/2023

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30