Intranet

Knjižnični red

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.
Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko izposojajo knjižnično gradivo.

ČAS ODPRTOSTI

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak delovnik po šolskem koledarju od  7.30 do 14.30. Čitalnica je odprta vsak dan od 7.30 do 15.00, razen kadar potekajo v knjižnici pouk ali druge dejavnosti.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZPOSOJEVALNI ROKI

Izposojevalni roki:
Knjige (strokovne in leposlovne): 14 dni
Po preteku tega roka je možno rok izposoje podaljšati še za 14 dni, vendar le za knjige, ki niso za domače branje
Neknjižno gradivo uporabljamo samo pri pouku in v knjižnici. 

Možne so rezervacije gradiva.

Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija, ostali do konca šolskega leta.

UPORABA RAČUNALNIKOV 

Učenci lahko uporabljajo računalnik v sklopu pouka in pri iskanju informacij za šolsko delo. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca. 


OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

Šolski utrip

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30