Intranet

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad na šoli je oblikovan na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017).
Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. Učbeniški sklad je zbirka učbenikov, ki jih potrdi pristojni strokovni svet, in so namenjeni izposoji, ter zbirka učnih gradiv za prvi in drugi razred osnovne šole. Učbeniški sklad je ločen del šolske knjižnice in po strokovnih knjižničarskih standardih in pravilih obdelan del knjižničnega fonda.
Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, letno zagotavlja sredstva za nakup učbenikov ter učnih gradiv za prvi in drugi razred za učbeniški sklad v osnovnih šolah.
Šola izposoja učbenike in učna gradiva za prvi in drugi razred iz učbeniškega sklada za posamezno šolsko leto.
Vsi učenci so lahko uporabniki učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo. Če je učbenik poškodovan, izgubljen ali uničen, se zanj plača odškodnina v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017). Učbenik se smatra za izgubljen, če ga učenec ne vrne do zadnjega dne pouka.
Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
Učenci učbenike v izposojo dobijo prvi ali drugi dan novega šolskega leta.
Tudi v šolskem letu 2019/2020 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za prvi In drugi razred.
Skrbnica učbeniškega sklada Ivanka Škerlj.

Šolski utrip

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30