Učbeniški sklad

Učbeniški sklad na šoli je oblikovan na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017).

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni učbeniki, objavljeni v katalogu učbenikov.

Vsi učenci so lahko uporabniki učbeniškega sklada. 
Učenke in učenci si tako lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.
Izposodijo si lahko komplet učbenikov ali posamezen učbenik.
Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo. Če je učbenik poškodovan, izgubljen ali uničen, se zanj plača odškodnina v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017). Učbenik se smatra za izgubljen, če ga učenec ne vrne do zadnjega dne pouka.
V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv (razen v 1. razredu), zato jih starši kupijo sami.
Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
Učenci učbenike v izposojo dobijo prvi ali drugi dan novega šolskega leta.
Učbenike je potrebno zaviti v ovitke, ki ne poškodujejo platnic. 

Tudi v šolskem letu 2018/2019 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za 1. razred.

Skrbnica učbeniškega sklada Ivanka Škerlj.

Šolski utrip

21.06.2019
POŠ KOJSKO
19.06.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
14.06.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30