Obvezni izbirni predmeti

NOVO!!!

Prijave za obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2020-21 zbiramo do 5. maja na eAsistentu za starše. https://www.easistent.com/starsi. Za dostop do prijavnice potrebujete geslo za eAsistenta. V primeru težav s prijavo vas prosimo, če se obrnete direktno na eAsistenta oz. na razrednika.

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa.

Šola mora ponuditi najmanj šest izbirnih predmetov, in sicer najmanj tri izbirne predmete iz posameznega sklopa. Obvezno mora šola ponuditi tuji jezik (na naši šoli italijanščina), verstva in etiko ter retoriko v 9. razredu.

V šolskem letu 2020/21 bomo predvidoma oblikovali 18 učnih skupin pri različnih izbirnih predmetih. Pri športu, obdelavi gradiv, prehrani, kemiji in računalništvu je v skupini lahko največ 20 učencev, pri vseh ostalih predmetih pa največ 28 učencev.

Vsak izbirni predmet se izvaja eno uro tedensko, le drugi tuji jezik ima dve uri tedensko. V celem šolskem letu je za posamezni predmet predvidenih 35 oz. 70 ur za drugi tuji jezik. V 9. razredu je letno predvidenih 32 ur (64 ur drugi tuji jezik) zaradi krajšega šolskega leta.

Izbirni predmeti so na urniku pred prvo šolsko uro in po peti oz. šesti učni uri.

Z izbirnim postopkom bomo pričeli konec aprila in bo končan do sredine maja. Letos smo vpeljali elektronsko prijavo izbirnih predmetov. Vsak učenec bo skupaj s starši v eAsistentu izpolnil prijavnico, na kateri bo označil in rangiral izbor svojih izbirnih predmetov. 

Po končanem izbirnem postopku bomo učence in starše s pisno obvestili  o naboru obveznih in neobveznih izbirnih predmetov v naslednjem šolskem letu. 

Spodaj si lahko ogledate kratke predstavitve obveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2020/21. Ogled predstavitve obveznih izbirnih predmetov
v šolskem letu 2020/21

 

Šolski utrip

24.06.2020
POŠ KOJSKO
23.06.2020
POŠ KOJSKO
23.06.2020
OŠ DOBROVO
22.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
02.06.2020
OŠ DOBROVO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30