Intranet

Predstavitev

 Roža in riba in knjiga
so kakor pesem, ki poje:
Pridi, iztegni dlan,
vse to je tvoje!
(Tone Pavček)

 

Knjižnica ponuja več kot 27.800 enot knjižničnega gradiva. Poleg knjižnega gradiva (leposlovne in strokovne knjige) imamo v knjižnici tudi neknjižno gradivo: revije, avdio in video gradivo … Neknjižno gradivo uporabljamo samo pri pouku in v knjižnici.

Člani šolske knjižnice so vsi učenci šole in vsi zaposleni na šoli. Prvošolci prejmejo izkaznico v mesecu septembru in je veljavna vseh devet let šolanja.

Rok izposoje je 14 dni. Po preteku tega roka je možno rok izposoje podaljšati še za 14 dni, vendar le za knjige, ki niso za domače branje. Učenec z nepravočasno vrnjenim gradivom si ne more izposoditi drugega knjižnega gradiva. Vse izposojeno gradivo je potrebno vrniti v šolsko knjižnico do konca šolskega leta.
Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko. 

Šolska knjižnica na centralni šoli je odprta vsak delovnik po šolskem koledarju od 7.30 do 14.30. Zaprta je le, kadar potekajo v knjižnici druge dejavnosti ali kadar je knjižničarka odsotna. 
Čitalnica je odprta do 15. ure.

Učenci 1. razreda devetletne OŠ imajo organizirano izposojo pod vodstvom učiteljice oz. vzgojiteljice in knjižničarke enkrat tedensko.

Knjižnica se povezuje tudi z vsemi dejavnostmi na šoli. Zelo dejavna je njena vloga v različnih projektih, v okviru knjižnice potekajo tudi: bralna značka in drugi projekti za spodbujanje branja, predstavitve novih knjig, ure pravljic, srečanja z ustvarjalci, razstave, uganke za knjižne molje, raziskovalno delo, načrtovanje kulturnih dejavnosti in vodenje učbeniškega sklada.

V šolski knjižnici se torej dogaja marsikaj. Najlepše je tedaj, ko je knjižnica polna učencev. 

Učenci so dobrodošli tudi v čitalnici, kjer je dovolj prostora za branje, pogovor, pisanje nalog, iskanje informacij… 

VABLJENI V ŠOLSKO KNJIŽNICO!

KDOR BERE … MU JE DOSTOPNO
VESOLJE BRALNIH ZAKLADOV
(Tilka Jamnik)
 

Šolski utrip

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30