Intranet

Organizacija VIZ dela med 1. in 11. aprilom 2021

29.03.2021
OŠ DOBROVO

Spoštovani starši,

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojnoizobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo.  

Za vrtčevske otroke in za učence od 1. do 3. razreda bo organizirano le nujno varstvo.

Nujno varstvo bo organizirano samo na matični šoli in v vrtcu na Dobrovem. Za učence od 1. - 3. razreda bo varstvo organizirano od 7.30 do 15.30 v 1. a razredu (vstop skozi vrata pri jedilnici).

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi

IZPOLNIJO SAMO TISTI, KI POTREBUJEJO IN SO UPRAVIČENI DO NUJNEGA VARSTVA >> Potrdilo nujno varstvo

Zaradi organizacije dela vas prosimo, če nam lahko v naprej sporočite, ali boste potrebovali nujno varstvo za svojega otroka >> Poizvedba nujno varstvo

Šola za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo zagotovi šolsko prehrano. Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo šola organizira in zagotavlja topli obrok v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88 z dne 4. 10. 2020 in okrožnico št. 6030-1/2021/10 z dne 20. 1. 2021.

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

27.09.2021
OŠ DOBROVO
25.09.2021
POŠ KOJSKO
24.09.2021
OŠ DOBROVO
23.09.2021
OŠ DOBROVO
23.09.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
22.09.2021
OŠ DOBROVO
22.09.2021
POŠ KOJSKO
21.09.2021
KNJIŽNICA, POŠ KOJSKO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30