Intranet

Vpis v vrtec 2021/22

01.03.2021
VRTEC

VPIS OTROK poteka od 1. 3. do 12. 3. 2021

Dnevni program

od 6.30 do 16.30 (Enota Dobrovo in Biljana)
od 6.30 do 16.15 (Enota Kojsko)
a.) za otroke prvega starostnega obdobja (1 – 3 let)
b.) za otroke drugega starostnega obdobja (3 – 6 let)

Poldnevni program

od 7.30 do 13.30
a.) za otroke prvega starostnega obdobja (1 – 3 let)
b.) za otroke drugega starostnega obdobja (3 – 6 let)

Vloga za vpis je v prilogi ali na spletni strani vrtca - dokumentacija. Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po pošti na naslov OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo, s pripisom »vpis v vrtec« ali po elektronski pošti na naslov natasa.bozic-rusjan@os-dobrovo.si

Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot bo prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija za sprejem otrok. V tem primeru bo vrtec starše pozval k dopolnitvi podatkov, ki bodo potrebni za ugotavljanje kriterijev za sprejem v vrtec.

Starši lahko uveljavljate subvencijo vrtca. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddate na pristojnem Centru za socialno delo v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Natašo Božič Rusjan tel. 05 398 80 13.

Vse starše, ki nameravate vključiti otroka v vrtec kasneje (do decembra 2021), prosimo, da opravite informativni vpis v času razpisa.
Starši, ki pa imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujete ponovno.

 

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

27.09.2021
OŠ DOBROVO
25.09.2021
POŠ KOJSKO
24.09.2021
OŠ DOBROVO
23.09.2021
OŠ DOBROVO
23.09.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
22.09.2021
OŠ DOBROVO
22.09.2021
POŠ KOJSKO
21.09.2021
KNJIŽNICA, POŠ KOJSKO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30