Učenci naše šole na državnem tekmovanju prejeli Zlato trstiko

12.04.2019
OŠ DOBROVO

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je v šolskem letu 2018/2019 razpisalo državno tekmovanje Zdrav dih za navdih in povabilo  k sodelovanju učence osnovnih in dijake srednjih šol. Namen tekmovanja je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij, vplivov okolja  in kajenja na dihala,  ter pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Tema letošnjega tekmovanja je bila:

DIHANJE JE ŽIVLJENJE ‒ ŠKODLJIVI VPLIVI NA NAŠA DIHALA

• Onesnaženost okolja in njen vpliv na dihala

• Alergije in dihala

• Kajenje ogroža naša dihala

• Kako lahko varujemo zdravje dihal

• Prosta tema (drugi vplivi na zdravje dihal)

Z učenci smo se odločili, da bomo izbrali naslov Alergije in dihala. Nalogo smo predstavili  z različnimi likovnimi izdelki, ki smo jih vezali v knjigo in opremili z razmišljanji učencev. Zanimalo nas je, kako je z alergijami na šoli ter v ta namen opravili anketo med učenci od 6. do 9. razreda. Anketo smo tudi analizirali. Skupina učencev, ki obiskuje filmski krožek, pa je na to temo posnela še film. Pri izvedbi naloge so sodelovali učenci 2.,3.,4.,6. in 7. razreda pod menorstvom učiteljica Viljane Bric in Lidije Vodopivec ter za oba izdelka prejeli Zlato trstiko.

Čestitamo!

https://www.youtube.com/watch?v=8CDYq13T47M&t=1s

Fotografije

Ostali šolski utripi

Šolski utrip

21.06.2019
POŠ KOJSKO
19.06.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
14.06.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30