Intranet

 Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz

23.10.2020
KNJIŽNICA

Letošnja tema je: S KNJIGO V SVET: OB 60. OBLETNICI BRALNE ZNAČKE


Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. 
S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov.
Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji.
Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole.
15. cikel MEGA kviza se bo posvetil Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem.
V šolskem letu 2020/2021 so v MEGA kviz uvrščeni naslednji trije vsebinski sklopi:
•    S knjigo kakor danes, a nekoč nekoliko drugače
•    »Brati pomeni početi podvige.« (Tone Pavček)
•    Naš veliki bralni klub

Mega kviz lahko rešujete od 21. oktobra 2020 na http://www.megakviz.si .
 

Fotografije

Ostali šolski utripi

12.05.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
22.04.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
01.02.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
29.01.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Šolski utrip

12.05.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
23.04.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
23.04.2021
POŠ KOJSKO
22.04.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
22.04.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30