Obvezni izbirni predmeti

V letošnjem šolskem letu 2018/19

razred

predmet

učitelj

 

 

7.

 

 

Likovno snovanje 1

Lidija Vodopivec

Italijanščina 1

Linda Kobal

Urejanje besedil

Cirila B. Klemenčič

Sodobna priprava hrane

Vojka G. Mozetič

Šport za zdravje

Neva N. Nanut

 

8.

Likovno snovanje 2

Lidija Vodopivec

Šport za sprostitev

Neva N. Nanut

Multimedija

Demi Munih

Poskusi v kemiji

Cirila B. Klemenčič

9.

Izbrani šport odbojka Neva N. Nanut
Izbrani šport nogomet Sandi Valentinčič
Izbrani šport ples Neva N. Nanut
Italijanščina 3 Linda Kobal
Poskusi v kemiji Cirila B. Klemenčič
Računalniška omrežja Demi Munih
Sonce, Luna, Zemlja Demi Munih

 

V šolskem letu 2018/19 so učenci lahko izbirali med naslednjimi izbirnimi predmeti:        

7. razred

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
ITALIJANŠČINA 7
SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
SLOVENŠČINA: Literarni klub*
LIKOVNO SNOVANJE 1
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA


NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
BIOLOGIJA: Rastline in človek
ŠPORT: Šport za zdravje*
LOGIKA
RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil*
OBDELAVA GRADIV – les*
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
PREHRANA: Sodobna priprava hrane*
ASTRONOMIJA: Sonce, Luna in Zemlja*
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda.

8. razred:

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
ITALIJANŠČINA 8
SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
SLOVENŠČINA: Literarni klub*
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo*
LIKOVNO SNOVANJE II
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA

NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
BIOLOGIJA: Raziskovanje domače okolice*
ASTRONOMIJA: Daljnogledi in planeti*
POSKUSI V KEMIJI*
ŠPORT: Šport za sprostitev*
LOGIKA
RAČUNALNIŠTVO: Multimedija*
OBDELAVA GRADIV – les*
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
PREHRANA: Načini prehranjevanja
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda. Iz 8. razreda lahko te predmete izberejo le učenci, ki tega predmeta v 7. razredu še niso izbrali.

9. razred:

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
ITALIJANŠČINA 9
SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
SLOVENŠČINA: Literarni klub*
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo*
RETORIKA
LIKOVNO SNOVANJE III
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA


NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
BIOLOGIJA: Organizmi v naravnem in umetnem okolju*
ASTRONOMIJA: Daljnogledi in planeti*
POSKUSI V KEMIJI*
IZBRANI ŠPORT: Nogomet*
IZBRANI ŠPORT: Odbojka*
LOGIKA
RAČUNALNIŠTVO: Računalniška omrežja*
OBDELAVA GRADIV – les*
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
PREHRANA: Načini prehranjevanja
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda. Iz 9. razreda lahko te predmete izberejo le učenci, ki tega predmeta v 7. in 8. razredu še niso izbrali.

Šolski utrip

24.06.2020
POŠ KOJSKO
23.06.2020
OŠ DOBROVO
23.06.2020
POŠ KOJSKO
22.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
02.06.2020
OŠ DOBROVO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30