Obvezni izbirni predmeti

V letošnjem šolskem letu 2018/19

razred

predmet

učitelj

 

 

7.

 

 

Likovno snovanje 1

Lidija Vodopivec

Italijanščina 1

Linda Kobal

Urejanje besedil

Cirila B. Klemenčič

Sodobna priprava hrane

Vojka G. Mozetič

Šport za zdravje

Neva N. Nanut

 

8.

Likovno snovanje 2

Lidija Vodopivec

Šport za sprostitev

Neva N. Nanut

Multimedija

Demi Munih

Poskusi v kemiji

Cirila B. Klemenčič

9.

Izbrani šport odbojka Neva N. Nanut
Izbrani šport nogomet Sandi Valentinčič
Izbrani šport ples Neva N. Nanut
Italijanščina 3 Linda Kobal
Poskusi v kemiji Cirila B. Klemenčič
Računalniška omrežja Demi Munih
Sonce, Luna, Zemlja Demi Munih

 

V šolskem letu 2018/19 so učenci lahko izbirali med naslednjimi izbirnimi predmeti:        

7. razred

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
ITALIJANŠČINA 7
SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
SLOVENŠČINA: Literarni klub*
LIKOVNO SNOVANJE 1
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA


NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
BIOLOGIJA: Rastline in človek
ŠPORT: Šport za zdravje*
LOGIKA
RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil*
OBDELAVA GRADIV – les*
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
PREHRANA: Sodobna priprava hrane*
ASTRONOMIJA: Sonce, Luna in Zemlja*
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda.

8. razred:

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
ITALIJANŠČINA 8
SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
SLOVENŠČINA: Literarni klub*
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo*
LIKOVNO SNOVANJE II
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA

NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
BIOLOGIJA: Raziskovanje domače okolice*
ASTRONOMIJA: Daljnogledi in planeti*
POSKUSI V KEMIJI*
ŠPORT: Šport za sprostitev*
LOGIKA
RAČUNALNIŠTVO: Multimedija*
OBDELAVA GRADIV – les*
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
PREHRANA: Načini prehranjevanja
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda. Iz 8. razreda lahko te predmete izberejo le učenci, ki tega predmeta v 7. razredu še niso izbrali.

9. razred:

DRUŽBOSLOVNO–HUMANISTIČNO PODROČJE
ITALIJANŠČINA 9
SLOVENŠČINA: Gledališki klub*
SLOVENŠČINA: Literarni klub*
SLOVENŠČINA: Šolsko novinarstvo*
RETORIKA
LIKOVNO SNOVANJE III
TURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA


NARAVOSLOVNO–TEHNIČNO PODROČJE
BIOLOGIJA: Organizmi v naravnem in umetnem okolju*
ASTRONOMIJA: Daljnogledi in planeti*
POSKUSI V KEMIJI*
IZBRANI ŠPORT: Nogomet*
IZBRANI ŠPORT: Odbojka*
LOGIKA
RAČUNALNIŠTVO: Računalniška omrežja*
OBDELAVA GRADIV – les*
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI*
PREHRANA: Načini prehranjevanja
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
*Predmeti, ki so označeni z zvezdico, so enoletni, zato so skupine lahko kombinirane z učenci 7., 8. in 9. razreda. Iz 9. razreda lahko te predmete izberejo le učenci, ki tega predmeta v 7. in 8. razredu še niso izbrali.

Šolski utrip

21.06.2019
POŠ KOJSKO
19.06.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
14.06.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30