Intranet

Vračanje v šolo 1. - 3. razred in 9. razred

15.05.2020
OŠ DOBROVO

Spoštovani učenci/ke in starši!

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se po dolgih dveh mesecih otroci prve triade vračajo v šolo.

Veselimo se, da bo učenje spet potekalo na otrokom bolj naraven način, da se bodo lahko učili ob svojih vrstnikih in v osebnem stiku z učitelji.

Vračanje v šolo pa zahteva precej prilagoditev, za kar bo nujno nekaj več komunikacije med nami. Navodila pristojnih organov se dnevno spreminjajo, zato se bodo spreminjala tudi naša navodila. Prosimo vas, da dnevno spremljate spletno stran, kjer se bomo potrudili, da vas bomo kratko in jedrnato obvestili o morebitnih spremembah.

Ministrstvo in NIJZ sta pripravila kar zahtevne smernice, so pa to priporočila, ki jih moramo v čim večji možni meri upoštevati, hkrati pa smo imeli v mislih otroka, kaj je dobro za njegov razvoj. Čas in praksa pa bosta gotovo prinesla kakšno spremembo in izboljšavo.

Na podlagi higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za izvajanje pouka v osnovni šoli v času epidemije COVID-19, vam posredujemo obvestilo in napotke za povratek učencevv šolo. Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja in prilagoditvah.

 • 18. maja 2020 se bodo v šolske klopi vrnili učenci 1., 2. in 3. razreda.
 • 25. maja 2020 pa se bodo vrnili tudi učenci 9. razreda, za katere bo nošenje mask obvezno.
 • Brez maske so učenci lahko samo v učilnici.
 • V šolski objekt bodo vstopili samo učenci navedenih razredov in zaposleni, ostali obiskovalci le po potrebi in po predhodni telefonski najavi in z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja…).
 • Starši svoje otroke pospremijo samo do vhoda šole, naprej starši ali ostali spremljevalci NE VSTOPAJO!
 • Govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.
 • POUK NAJ OBISKUJEJO LE ZDRAVI UČENCI (BREZ ZNAKOV AKUTNE OKUŽBE DIHAL). Ob ponovnem vstopu v šolo učenci obvezno prinesejo podpisano izjavo staršev – (glej priponko) pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.
 • Otrok, ki bo prišel brez spremstva staršev, naj ima izjavo pripravljeno, da jo odda dežurni osebi pred vhodom v šolo.
 • V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, je otroku odsvetovana vrnitev v šolo. Starši naj se o tem posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom specialistom pediatrije ali specialistom družinske medicine.
 • Učencem je za prihod do šole priporočena peš hoja, če živijo v bližini šole in je pot varna (ima pločnik). Priporočen je tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).

 

 • Učenci 1. razredov prihajajo v šolo skozi vhod pri jedilnici, učenci 2. in 3. razreda preko šolskega igrišča, v Kojskem pa na šolskem dvorišču pred glavnim vhodom.
 • Od 7.00 bo na šolskem igrišču organizirano varstvo za 2. in 3. razred, za otroke 1. razreda pa v jedilnici, v POŠ Kojsko pa na šolskem dvorišču.
 • Vhodi v šolo bodo v času pouka zaklenjeni. V nujnih primerih pokličite v tajništvo šole (05 398 80 00).
 • Na vhodu so razkužila za roke, v vseh učilnicah, pri umivalnikih v sanitarijah, v jedilnici …so umivalniki opremljeni z milom, brisačkami za enkratno uporabo in razkužilom za roke.
 • V učilnicah bodo sedeži imensko označeni.
 • Učenci s seboj prinesejo šolske potrebščine, vodo v plastenkah, dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo. Devetošolci pa prinesejo še maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).
 • Vsi zaposleni in učenci starejši od 12 let bodo v objektu šole nosili maske, zaposleni ves čas, devetošolci pa izven matične učilnice učne skupine. Devetošolci lahko poleg maske uporabljajo tudidrugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite). Pred uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke.
 • Učencem bodo v šoli zagotovljeni obroki prehrane, na katere so naročeni.
 • Otroke 2. in 3. razreda, ki ne bodo v podaljšanjem bivanju in ne odhajajo domov z avtobusom, bo mogoče prevzeti na šolskem igrišču med 12.00 in 13.40, prvošolce pa na vhodu pri šolski jedilnici.
 • Podaljšano bivanje se bo izvajalo do 16.10 ure.
 • Šolski avtobus in kombi bo vozil po običajnem voznem redu. Zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov bo OBVEZNA uporaba zaščitne maske na avtobusu, varnostna razdalja, prilagojen vstop in izstop iz avtobusa, razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz avtobusa.
 • Če učenec zboli, z vročino in drugimi akutnimi znaki akutne okužbe dihal, bo šola obvestila starše in se učenca napoti domov. Učenec starše ali skrbnike čaka v izolaciji(z masko v predelu nosu in ust). Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Šola pa o tem obvesti NIJZ.

 

Dobrovo, 15. 5. 2020

ravnatelj: Damijan Marinič

Priponke: 

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

21.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
21.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
19.01.2021
OŠ DOBROVO
18.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
15.01.2021
OŠ DOBROVO
11.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
11.01.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30