Intranet

Potek pouka od 25-5-2020

22.05.2020
OŠ DOBROVO

PRVA TRIADA

Pouk se od 18-5-2020 s prilagoditvami nadaljuje na šoli.

 

4. – 8. RAZRED

Nadaljuje se pouk na daljavo.

Na šoli se organizira dopolnilni pouk za učence, ki v času šolanja na daljavo niso usvojili temeljnih standardov znanj/so neocenjeni/so negativno ocenjeni. Učenci in starši bodo s strani razrednika prejeli vabilo.

Učenci, ki bodo prihajali k dopolnilnemu pouku se lahko (z zaščitno masko) poslužujejo šolskih prevozov. Zanje bo organizirana tudi šolska malica.

 

9. RAZRED

S 25-5-2020 se pouk vrača v šolske klopi.

Za učence velja poseben protokol prihajanja/odhajanja iz šole in gibanja v šolskih prostorih.

Učenci bodo pri vseh predmetih razdeljeni v 3 skupine.

Pouk bo trajal od 8.05 – 13.15 po prilagojenem urniku, ki ga učencem sporočijo razredniki.

Organiziran je šolski prevoz (obvezna uporaba zaščitnih mask) in prehrana (malica in kosilo).

 

Priporočamo, da pogovorne ure še naprej potekajo na daljavo (po telefonu, elektronski pošti…).

Za vse morebitne dodatne informacije nas lahko kontakirate telefonsko ali preko e-pošte.

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

21.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
21.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
19.01.2021
OŠ DOBROVO
18.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
15.01.2021
OŠ DOBROVO
11.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
11.01.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30