Pomoč na daljavo nudi tudi MC

31.03.2020
OŠ DOBROVO

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, skupaj z briškimi prostovoljci nudi pomoč pri razumevanju snovi.

Osnovnošolskim učencem, ki imajo težave pri razumevanju snovi pri predmetih slovenščina, angleščina, kemija, fizika in matematika, nudimo pomoč na daljavo.

Kaj morate storiti?
Na mail Mladinskega centra Brda, mladinski.center@brda.si ali na tel. 051 632 903 pošljite naslednje podatke:

ime in priimek učenca, kontakt, razred in predmet, pri katerem potrebujete pomoč

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in vas povezali s prostovoljci.

Lep pozdrav,

Mateja Drnovšček

Vodja enote za mladino in šport / Head of Youth and Sport

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

26.05.2020
OŠ DOBROVO
25.05.2020
OŠ DOBROVO
24.05.2020
OŠ DOBROVO
20.05.2020
OŠ DOBROVO
15.05.2020
POŠ KOJSKO
12.05.2020
OŠ DOBROVO
11.05.2020
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30