Intranet

Model C izobraževanja

16.10.2020
OŠ DOBROVO

Spoštovani starši,

spomladanska izkušnja z epidemijo covid-19, ki je presenetila vse, je šolam ponudila nekatere dragocene izkušnje in izzive. Ob načrtovanju novega šolskega leta smo se zato morali organizacijsko in vsebinsko pripraviti na morebitno izvedbo različnih modelov poučevanja, ki so opisani v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19.

S ponedeljkom, 19. 10. 2020, osnovne šole tako prehajamo na Model C izobraževanja, kar pomeni, da se bo izvajanje pouka spremenilo. Najbolj vidna sprememba je zagotovo ta, da se bo del učencev šolal v šoli (1. - 5. razred), del učencev pa na daljavo (6. - 9. razred).

Pri tem je potrebno poudariti, da je delo na daljavo zahtevno, tako za učence, starše in tudi za učitelje. Zgolj časovna in vsebinska preslikava šolskega dela iz šole v šolanje na daljavo, je praktično nemogoča.

Na spletni strani šole je pod rubriko »Za učence« oblikovan razdelek »Delo v Teamsih«. Tu najdete kratke vodiče, ki vam bodo v pomoč, pri delu v učnem okolju MS Teams. V primeru pozabljenega gesla ali kateri koli druge tehnične težave, v tej rubriki najdete e-naslov učiteljice računalništva, ki vam bo priskočila na pomoč.

Delo na daljavo prinaša nekatere značilnosti, ki jih je potrebno upoštevati:

 • dogovorjena komunikacijska pot (poenotenje komunikacijskega kanala – straši in učitelj v eAsistentu, učenec in učitelj v učnem okolju MS Teams).
 • ustrezna tehnična opremljenost (opremljenost učencev z IKT tehnologijo, dostopnost internetne povezave),
 • digitalna pismenost sogovorca in poslušalca (kratki vodiči za učence in starše za delo v MS Teamsih – glej spletno stran šole, rubrika »Za učence«),
 • organizacija in obremenitev učiteljevega dela (nekateri učitelji ob delu na daljavo opravljajo tudi redno delo v šoli, tedenski mrežni plan dela),
 • pedagoške usmeritve in spoznanja ob delu na daljavo:
 • krepitev pedagoškega stika med učencem in učiteljem ter razrednikom (odzivnost učencev),
 • poteka šolskega dela med ponedeljkom in petkom (predlagamo običajen ritem dela),
 • učno gradivo je prilagojeno delu na daljavo (ni kopiranja, količina dela je prilagojena predmetniku, vidna je tedenska obremenitev učenca – MANJ JE VEČ),
 • delo na daljavo poteka ob video razlagi (običajno je v naprej posneta), delu v spletni učilnici in samostojnem delu učenca,
 • video srečanja v živo so namenjena srečanju z razrednikom (razredne ure) in učenju jezika,
 • učitelj diferencira in individualizira učne vsebine (delo z nadarjenimi, delo z učenci z učnimi težavami),
 • učitelj »tutor« - dnevno sodeluje z najranljivejšimi učenci,
 • učenčevo delo se sprotno vrednoti, učitelj učencu posreduje sprotno povratno informacijo (spodbujanje učenčeve odgovornosti, kvaliteta opravljenega dela, motiviranost za delo),
 • delo na daljavo se lahko preverja in ocenjuje (pravočasna obveščenost s strani učitelja),
 • učna snov se lahko medpredmetno povezuje.

Ob prehodu na izobraževanje na domu, spoštovani straši, seveda računam tudi na vašo podporo, razumevanje in pripravljenost. Verjamem, da le s skupnimi močmi zmoremo pouk čim prej vrniti v šolo. Ob tem pa ne pozabimo na dosledno izvajanje vseh priporočil in našo telesno aktivnost.

Obenem bi se vam rad zahvalil, da ste v tako velikem številu odgovorili na našo anketo. Rezultati so objavljeni na spletni strani šole.

Lep pozdrav in ostanimo zdravi,

Uroš Kobal, v. d. ravnatelja

Izobraževanje na daljavo bo potekalo samo preko MS Office 365 – Teams. Ogledate si lahko kratke vodiče, kako se prijaviti, kje dobiti gradivo in kako oddati nalogo v Teamsih.

 

 

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

21.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
21.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
19.01.2021
OŠ DOBROVO
18.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
15.01.2021
OŠ DOBROVO
11.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
11.01.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30