Intranet

Koronavirus

13.03.2020
OŠ DOBROVO

13. marec 2020

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da zaradi izrednih razmer uvajamo t.i. "šolo na daljavo". Naši učitelji so na šolski spletni strani pripravili učne vsebine za otroke. Te se bodo tedensko posodabljale.

Šola Dobrovo: https://os-dobrovo.si/ucenje-na-daljavo

Šola Kojsko: https://os-dobrovo.si/ucenje-na-daljavo-0

Prosimo vas, če spodbudite svojega otroka, da v skladu z razmerami in možnostmi pozitivno pristopijo k pouku na daljavo.

Še enkrat bi vas radi opozorili, da je ukrep zaprtja šol namenjen omejevanju širjenja koronavirusa, zato naj se otroci čim več gibljejo na svežem zraku in čim manj družijo z vrstniki.

Izredno dežurstvo pod posebnimi pogoji za vrtčevske otroke tistih staršev, ki opravljajo delo, ki je potrebno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah bo Občina Brda organizirala v prostorih vrtca v Biljani s pričetkom 16. 3. 2020 ob 8. uri. 

Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji in drugih službah, ki so potrebne za oskrbo prebivalstva. Nujno varstvo se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri katerem so starši zaposleni (pridobi starš).

Samo za nujne primere bo pod enakimi pogoji in na isti lokaciji organizirano tudi varstvo otrok od 1. do 5. razreda.

Sprejemali bomo le zdrave otroke.

Ostanite zdravi!

Ravnatelj:
Damijan Marinič

12. marec 2020

Sporočamo vam, da bosta šola in vrtec od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica zaprta.                                                                                                                              

Vsem, ki imajo možnost varstva svetujemo, da ostanejo otroci že jutri doma.

Za vse ostale informacije spremljajte šolsko spletno stran in uradne medije.

12. marec 2020

KDAJ PRIDE DO ZAPIRANJA ŠOLE

Republika Slovenija ima sprejet Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. V skladu z Državnim načrtom epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje, MIZŠ pa ima v primeru razglasitve epidemije pristojnost za odločanje glede prenehanja pouka (»zapiranja šol«), kar pomeni, da šola odločitve glede prenehanja pouka v dani situaciji sama ne more sprejeti. V primeru evakuacije bomo v sodelovanju z občino Brda in civilno zaščito, izpeljali evakuacijo učencev iz šole po načrtu evakuacije. Zbirno mesto učencev in delavcev šole bo na šolskem igrišču, kjer učence prevzamejo starši. Obveščanje staršev bomo izvedli preko občinske in šolske spletne strani, preko e Asistenta in preko sms sporočil. Do prevzema otrok s strani staršev so učenci v varstvu, ki ga izvajajo strokovni delavci šole.

KONTAKTNE ŠTEVILKE
Sporočamo vam, da so v Zdravstvenem domu Nova Gorica na voljo tri nove telefonske številke za zdravstvene informacije v primeru suma okužbe s koronavirusom, in sicer: za odrasle od ponedeljka do petka med 8.00 in 20.00 na tel. številki 051 656 580 ali 051 656 558, za otroke pa med 8.00 in 15.00 na tel. številki 051 656 509. Prebivalce v primeru znakov okužbe stroka poziva, da se poslužujejo telefonskega posveta z osebnim zdravnikom oziroma na navedenih telefonskih številkah. Med vikendom pa je seveda na voljo dežurna služba (urgenca v šempetrski bolnišnici), ki je dosegljiva na tel. številki: 05 330 11 17. Za vse tiste, ki niso bolni, a bi želeli dodatne informacije glede koronavirusa, pa je na NIJZ-u vzpostavljena telefonska številka 031 646 617, vsak dan med 9. in 17. uro.

28. februar 2020

Od 28. februarja 2020 do preklica je v dopoldanskem času na matični šoli in na POŠ Kojsko ter v vrtcu prisotna čistilka, ki poskrbi za razkuževanje ključ, ograj in sanitarnih prostorov.

27. februar 2020 

Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela na osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo v primeru koronavirusa SARS-CoV-2

26. februar 2020 

Spoštovani starši, 

za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb potrebujemo tudi Vašo pomoč.

Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb.

V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih Vas bomo sproti obveščali.

V tem trenutku sta šola in vrtec storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti nemoteno potekale.

Pri tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki.
 • Naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo ali vrtec!  Če bo otrok zbolel v šoli ali vrtcu, boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

25. februar 2020

Po navodilih Ministrstva za šolstvo znanost in šport, z dne 24. 2. 2020, vas obveščamo, da posebnih omejitev pri izvajanju pouka pristojno ministrstvo ne predvideva, zato pouk na šoli poteka kot običajno. To obvestilo velja do preklica. Na šoli bomo večkrat dnevno poskrbeli za dezinfekcijo vratnih kljuk in ograj na stopniščih. 

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)
Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
 
Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

24. februar 2020

Na šoli budno spremljamo dogajanje povezano z novim koronavirusom in ravnamo po priporočilih, ki jih dobimo od NIJZ in Ministrstva za šolstvo.

Učitelji smo učencem predstavili preventivne ukrepe za zmanjšanje možnosti širjenja okužb, kot so pravilno umivanje rok, uporaba dezinfekcijskih sredstev (dobimo jih v sredo) in zračenje prostorov.

Vse ostale informacije in priporočila so objavljena na strani NIJZ 

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

16.02.2021
POŠ KOJSKO
16.02.2021
OŠ DOBROVO
09.02.2021
OŠ DOBROVO
06.02.2021
OŠ DOBROVO
01.02.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
30.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
29.01.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30