Intranet

Angleški jezik

Zlato priznanje (državno tekmoavnje)

Malin Lavrenčič, 9. b
 

Srebrno priznanje

Nika Marinič, 9. a

 

Bronasto priznanje

Ian Birsa

Mali Gregorič

Lara Šuligoj

Malin Lavrenčič

Nika Marinič

Maja Pušnar

Tjaž Saksida

Eva Velušček

Učencem iskrene čestitke!

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30