7. in 8. teden

TEDEN 8: 11. - 15. MAJ 2020

 

SLOVENŠČINA

Navodila za delo so v T8 SLJ.
PONEDELJEK: Prepis iz malih tiskanih črk v male pisane črke (preverjanje)
TOREK: Mala pisana črka b
SREDA: Pravljica Gospa, ki je živela v čevlju (povezava LUM in SLJ)
ČETRTEK: Pripovedovanje pravljice ob nizu slik (priprava na nastop)
PETEK: Od doma do ribnika, DZ, stran 42 in 43

 

MATEMATIKA
Navodila za delo po nivojih in dodatne naloge so v T8 MAT.
PONEDELJEK: Števila do 100 (preverjanje)
TOREK: Preverim svoje znanje, DZ, stran 72
SREDA: Odštevam do 100, DE - E= D
PETEK: Odštevam do 100, DE - E= DE
Dodatne  naloge: Besedilne naloge in naloge na spletu

Sam se odloči, kdaj boš izvedel naloge iz predmetov SPO, GUM

 

SPOZNAVANJE OKOLJA
NEVARNE SNOVI kviz
https://docs.google.com/forms/d/1HsRGsQS4yLDiSiE_nfm9p192X-yBBmVsn90Kwp8...
(povezavo kopiraj v spletni iskalnik)
ČLOVEŠKO TELO kviz
https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_m...
(glavna stran)
Sam lahko izbiraš med različnimi interaktivnimi igrami:  notranji organi, deli telesa, poimenuj dele telesa, spomin, poišči besede….

 

GLASBENA UMETNOST
Pojoči kozarci 
Glasbeni pojmi (kviz)
Navodila so v T8 GUM

 

ŠPORT 
Vsak dan preživi veliko časa zunaj. Preizkusi vse ponujene igre Iz priloge T8 ŠPORT.

 

ANGLEŠČINA
Navodila za delo so v prilogi T8 TJA.

 

TEDEN 7: 4. - 8. MAJ 2020

 

DNEVI DEJAVNOSTI:

Ponedeljek, 4. 5. 2020: Naravoslovni dan GOZD 

Navodila za ND Gozd si prejel/a po e-pošti.

Četrtek, 7. 5. 2020: Tehniški dan PTICE DOBIJO KRILA 

Navodila za izvedbo so v prilogi TD Ptice dobijo krila.

 

SLOVENŠČINA

Navodila za delo in branje so v T7 SLJ.

TOREK: Mala pisana črka k

SREDA: Zapis zgodbe ob nizu slik

PETEK: Mala pisana črka d

 

MATEMATIKA

Navodila za delo po nivojih in dodatne naloge so v T7 MAT.

TOREK: Prištevaje enic do desetice (uvodna ura)/ppt si prejel/a po e-pošti

SREDA: Prištevanje enic do desetice (utrjevanje)

PETEK: Besedilne naloge

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

Sam si izberi dneve, ko boš opravil tudi naloge pri tem predmetu.

ura: ZNAKI ZA NEVARNE SNOVI (Navodila so v T7 Nevarni odpadki.)

in 3. ura: ČLOVEŠKO TELO (Navodila so v T7 Človeško telo.)

 

GLASBENA UMETNOST in  LIKOVNA UMETNOST sta vključeni v tehniški dan Ptice dobijo krila.

 

ŠPORT 

ura: Tek in hoja v naravi

ura: Gimnastične vaje (povezava s SPO, razgibavanje vseh skupin mišic)

ura: Ravnotežnostne naloge:

Iz stoje preidi v sedeč položaj in nazaj; pri tem si ne smeš pomagati z rokami, prekrižati nogi ali poklekniti na kolena.

Poklekni na tla, iztegni desno nogo nazaj in levo roko naprej; zadrži ta položaj; nato iztegni levo nogo in desno roko; poskusi iztegniti eno nogo in obe roki.

Stoj, roko daj za hrbet, z drugo roko se primi za zapestje; počasi počepni, z iztegnjeno roko se poskusi dotakniti tal za sabo.

Stoj na eni nogi, z rokami objemi koleno druge noge in skušaj poljubiti koleno.

Stoj, dvigni nogo, z nožnim palcem se poskusi dotakniti čela; poskusi še z drugo nogo.

Igra dan-noč

 

ANGLEŠČINA

Navodila za delo so v prilogi T7 TJA.

Šolski utrip

24.06.2020
POŠ KOJSKO
23.06.2020
POŠ KOJSKO
23.06.2020
OŠ DOBROVO
22.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
02.06.2020
OŠ DOBROVO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30