Intranet

Tik nad osrčjem Zemlje

 

Namen projekta je izpostaviti in udejanjiti poglavitne cilje slovenske mreže UNESCO pridruženih šol, ki so svoboda, pravica in demokracija, spoštovanje raznolikosti in mednarodna solidarnost, sodelovanje, širjenje znanja in partnerstvo med podobno mislečimi šolami. Projekt stremi k tkanju medčloveških in medgeneracijskih vezi, ki se jih v skladu z IKT smernicami 21. stoletja prenaša tudi v virtualno okolje in s tem uvaja inovativne in kreativne pedagoške metode. Cilji so zastavljeni tako, da se globalni koncepti obravnavajo v sklopu praktičnih primerov na šolski ravni, mladostnikom pa širijo obzorja in poglabljajo zavedanja, ki so jih prej sprejemali kot samoumevna.

Naslov projekta odseva glavno vodilo, rdečo nit, ki bo šolo nosilko projekta in vse sodelujoče šole v projektu, popeljala skozi zanimivo in poučno izvenšolsko pustolovščino. Zainteresirane šole in njihovi učenci bodo razmišljali o kulturni in geografski raznolikosti, ki vlada na Zemlji, o tem pa bodo raziskovali s pomočjo ljudi v svoji bližini, ki so bili temu priče in so doživeli večje ali manjše kulturne in/ali geografske premike. Učenci bodo torej poiskali ljudi, ki so jim blizu: sošolce, prijatelje, družinske člane, sorodnike, sosede, družinske prijatelje,.. Vsi ti ljudje naj imajo že neko izkušnjo »svetovljanstva«, to je: potovanja v tuje dežele, pre/iz/selitev v drugo državo, izkušnjo migracij ali begunstva, potomstvo slovenskih izseljencev v tujini, učenje več tujih jezikov, izobraževanje na področju kultur, civilizacij, geografije,… Skozi pogovor s temi ljudmi naj učenci poskusijo izvedeti čim več zanimivih, nenavadnih, drugačnih dejstev o neki tuji kulturi, tujemu jeziku, geografskih posebnostih, predvsem pa naj vse te na novo pridobljene podatke primerjajo z življenjem v Sloveniji. Poseben poudarek naj namenijo tudi pomenu pojmov solidarnost, toleranca, vključenost, ki se v deželah sveta zelo različno obravnavajo.

 

Sodelujoče šole oziroma njihovi učenci s svojimi mentorji bodo od oktobra 2021 na svojstven in kreativen način iz prej omenjenega pogovora načrtovali in izvedli dejavnost v obliki poročila, reportaže ali intervjuja, ki ga bodo glasovno posneli. Priporočamo, da posnetek izdelajo s pomočjo telefona, saj je to najlažja oblika, in sicer preko aplikacij Snemalnik zvoka, Diktafon, Voice recorder, … Svoje posnetke naj pošljejo oziroma preko skupne povezave delijo z vodjo projekta na elektronskem naslovu sara.remzgar@os-dobrovo.si. Šola nosilka projekta bo prispevke sodelujočih objavila na posebej oblikovan zasebni YouTube kanal, nato pa bo spletno povezavo do kanala delila z vsemi vključenimi v projekt, da bodo lahko vsi poslušali prispevke vseh. Zaželeno je, da šola, ki bo v projektu sodelovala, pošlje tudi fotografijo, ki predstavlja učence oziroma njihovo šolo, da se bo le-ta predvajala v ozadju glasovnega posnetka na YouTube-u.

Čas za pošiljanje prispevkov se bo iztekel na Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, 21. maja 2022, ki je tudi mednarodni UNESCO dan. V tednu po tem datumu bo šola nosilka projekta izvedla nekakšno osrednjo prireditev na daljavo. Povabila bo vse sodelujoče šole na virtualno druženje preko spletne platforme ZOOM, kjer bodo šole na kratko predstavile svoje prispevke v smislu skupne evalvacije projekta, Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo pa bo z video posnetkom in interaktivno igro predstavila Goriška Brda in drobce povezav v svet, ki segajo onkraj te slovenske pokrajine.

Šola nosilka projekta bo mentorju iz vsake sodelujoče šole po zaključku projekta izdala potrdilo o udeležbi in ga po navadni pošti poslala na šolo, ki se je projekta udeležila. Poročilo o izvedbi projekta se od sodelujočih šol ne bo zahtevalo, saj bomo poslane prispevke obravnavali kot končne izdelke.

Vabimo vas k poslušanju prvih posnetkov iz naše zvočne knjižnice, ki predstavljajo kulturno in geografsko raznolikost v naši domači okolici in širše.

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30