Intranet

Simulacija Evropskega parlamenta v Novi Gorici

19.01.2023

V sredo, 18. 1. 2023, sva predstavnika razredov 8. b in 8. c sodelovala na simulaciji Evropskega parlamenta, ki je potekala na Gimnaziji Nova Gorica. Letošnja tema je bila trajnostni razvoj.

Dogodek je potekal tako, da je vsak učenec izžrebal svoj listek, s pomočjo katerega smo se razvrstili v skupine. Vsaka skupina je nato odšla v pripadajočo učilnico in tam podajala ideje in širila svoje znanje o svoji podtemi. Določiti je bilo potrebno tudi dva učenca, ki sta poleg vodje skupine na odru predajala ugotovitve skupine ostalim učencem. Po pretečenih petdesetih minutah smo se vrnili v glavni prostor, kjer so potekale predstavitve vseh štirih skupin. Po končani posamezni predstavitvi so potekale volitve, med katerimi so lahko učenci stališča skupine potrdili, zavrnili ali pa niso podali mnenja. Niso pozabili tudi na proglasitev zmagovalne skupine.
 
Vodstvu šole se zahvaljujeva za omogočitev te posebne izkušnje.

(Neja Marušič Črv, 8. b)
 

Fotografije

Šolski utrip

22.09.2023
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
20.09.2023
POŠ KOJSKO
20.09.2023
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
14.09.2023
OŠ DOBROVO
13.09.2023
OŠ DOBROVO
11.09.2023
KNJIŽNICA, POŠ KOJSKO

Šolska TV

15/07/2023

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30