Intranet

Pod istim nebom

30.05.2024

Šestošolci, ki obiskujemo izbirni predmet italijanščina, smo v sredo, 29. 5. 2024, gostili učence in učitelje iz krminske šole Istituto Comprensivo Giovanni Pascolo. Z omenjeno šolo sodelujemo v projektu Pod istim nebom/Sotto lo stesso cielo.
Učenci obeh šol smo se že več mesecev pripravljali na srečanje: med drugim smo fotografirali  vsak svojo domačo pokrajino. Na naši šoli smo pripravili tudi razstavo na to temo.
Srečanje smo začeli pred šolo ter  v kratkem kulturnem programu  prijateljem iz Krmina predstavili našega velikega poeta Alojza Gradnika. Nato smo se vsi skupaj podali po Gradnikovi učni poti. Med potjo smo se ustavili pri učnih tablah, prebirali Gradnikove verze, se družili, pogovarjali, občudovali naravo in stkali nova prijateljstva.
Druženje smo zaključili v Medani, v Gradnikovi spominski sobi.

Polni lepih spominov in vtisov smo se vrnili vsak na svojo šolo in si obljubili, da se v naslednjem šolskem letu zopet srečamo, tokrat v Krminu.
 

Fotografije

Šolska TV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30