Otvoritev Mladinskega centra

07.06.2019
OŠ DOBROVO

Naši učenci so sodelovali na otvoritvi novega Mladinskega centra Štaloni, ki bo nudil nove storitve, nove programe in novo ponudbo aktivnosti, delavnic, izobraževanj, predavanj ter ostalih dejavnosti z različnih
tematskih področij. S temi dejavnostmi se bo opolnomočilo mlade in ostale prebivalce območja, izboljšalo njihovo motiviranost, podjetništvo in dvignilo nivo znanja, zaradi česar se bo posledično
povečala konkurenčnost in privlačnost območja. Skratka prostor za izobraževanje in druženje različnih generacij Bricev.

Fotografije

Ostali šolski utripi

19.09.2019
OŠ DOBROVO
09.09.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
02.09.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Šolski utrip

19.09.2019
OŠ DOBROVO
16.09.2019
KNJIŽNICA
16.09.2019
POŠ KOJSKO
09.09.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
02.09.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
21.06.2019
POŠ KOJSKO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30