Intranet

Slovenski jezik

Srebrno Cankarjevo priznanje (regijsko tekmovanje)

Veronika Prinčič , 9. b

Juta Lavrenčič, 8. b


Bronasto Cankarjevo priznanje (šolsko tekmovanje)

Lejla Goljevšček, Neža Bon, Špela Kumar, Julija Orel in David Vendramin, 5. b

Tina Blažič, 6. b

Neja Marušič Črv, 7. a

Juta Lavrenčič, 8. b

Nika Marinič, 9. a

Veronika Prinčič, 9. b

Vsem prejemnikom priznanj čestitamo!

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30