Roditeljski sestanki

Predavanje za starše

28. marca 2019 je bilo organizirano predavanje za starše otrok 3. in 6. razreda z naslovom »Pomen spanja in motnje spanja v povezavi s tvegano uporabo elektronskih naprav pri otrocih in mladostnikih.«. 

Naša šola je bila izbrana v sklopu projekta "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih", ki ga izvaja ZD Nova Gorica. Predavanje je vodila Mateja Kragelj, uni. dipl. psih., v organizaciji Centra za krepitev Zdravja.

 

Analitični roditeljski sestanki

1. - 5. razred: 5. februar ob 17.30

6. - 9. razred: 6. februar ob 17.30

Pred roditeljskimi sestanki so bile od 16.30 do 17.30 še popoldanske pogovorne ure.

 

Predavanje za starše

22. novembra 2018 je bilo organizirano predavanje "Skrivnost vzgoje samostojnih, motiviranih in odgovornih otrok", ob 18. uri v jedilnici matične šole na Dobrovem.
Predaval je g. Andrej Pešec, vodja projekta Znanje za življenje.
 
Pred predavanjem sta bila ob 17.30 še kratka sestanka za starše:
6. razreda - zimska šola v naravi na Krvavcu - v učilnici matematiki 1
9. razreda - program poklicne orientacije - v učilnici glasbe.
 

Uvodni roditeljski sestanki

DOBROVO (uvodni nagovor ravnatelja v šolski jedilnici, sledili so roditeljski sestanki z razredniki v matičnih učilnicah):
1. razred: 30. avgust 2018 ob 18. uri,
2. - 5. razred: 5. september 2018 ob 18. uri
6. - 9. razred: 6. september 2018 ob 18. uri

KOJSKO
1. razred: 30. avgust 2018 ob 18. uri
2. - 5. razred: 4. september 2018 ob 18. uri

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30