Intranet

Pouk poteka po modelu B

UPORABA MASKE

 • Učenci do 5. razreda: uporaba mask v učilnicah znotraj matičnega oddelka ni potrebna. Obvezna uporaba mask izven matičnega razreda in v skupnih prostorih šole.

 • Učenci 6. – 9. razreda: Obvezna uporaba mask v učilnicah in skupnih prostorih šole. Izjema je pouk športa.

VSTOP V ŠOLO

 • Vstopajo samo zdravi učenci in zaposleni oz. obiskovalci (upoštevanje pogoja PCT in obvezno evidentiranje v tajništvu šole).

 • Šola bo v času pouka zaklenjena. Na vratih bodo kontaktne številke.

PRIHOD V ŠOLO

 • Učenci prihajajo v šolo preko spodnjega igrišča.

 • Izjema so učenci 1. razreda, ki v šolo vstopajo skozi vhod pri jedilnici.

 • Učenci upoštevajo higienska priporočila (razkuževanje rok in obvezno nošenje obraznih mask za vse učence, ko se gibljejo izven matičnega razreda).

 • Učenci se preobuvajo pri garderobnih omaricah oziroma pred matično učilnico.

 • Do pričetka pouka se zadržujejo v matičnih učilnicah.

MATIČNE UČILNICE in razredniki

Vse učilnice je potrebno obvezno zračiti!

1. A Brigita Markič / Vesna Prinčič

1. B Melita Čibej / Mateja Čendak

1. C Katarina Golob / Hana Kutin

2. A Rosana Kožlin

2. B Andrejka Gabrovec

2. C Monika Šuligoj

3. A Lidija Benedetič

3. B/4. C Alenka Stres

4. A Helena Markočič

4. B Ana Komel

5. A Valentina Kolenc

5. B Denis Škrlj

5. C Helena Vendramin

6. A – TJA Tjaša Rotar Komel / Miha Hlede

6. B – SLJ2 Sara Remžgar / Nika Prinčič

7. A – BIO Cirila Božič Klemenčič / Žiga Pahor

7. B – SLJ1 Nena Štendler / Veronika Šuligoj

8. A – MAT1 Valentina Bevčar Stanič / Sandi Valentinčič

8. B – MAT2 Helena Skok Schlegel / Metka Colja Petelin

9. A – GEO Danica Aščić / Linda Kobal

9. B – ZGO Damijan Marinič / Lidija Vodopivec

UPORABA SANITARIJ

 • učenci 7B, 9A, 9B, 4B, 5A, 5B – v 1. nadstopju

 • učenci 6A, 6B, 7A, 8A, 8B – v 2. nadstopju

 • učenci od 2. – 4. razreda – v prizidku

 • učenci 1. razreda – pri zobni ambulanti

MALICA IN GLAVNI ODMOR

 • 1. – 3. razred – ob 8.45, malico prinese kuharsko osebje

 • 4. – 9. razred – 9.40-10.00

 • Malico prinašajo in odnašajo dežurni učenci (obvezna maska).

 • Učenci od 6. - 9. razreda, ki imajo pred glavnim odmorom pouk v telovadnici in učilnici tehnike, gredo z učiteljem na malico v jedilnico.

 • Malico delijo reditelji (maska, rokavice) in učitelj.

 • Čiste malice dežurni učenci spravijo v posebno vrečko, da se lahko v jedilnici deli kot dodatek in se ne meša z ostanki. Odpadke pri malici ločujemo.

 • Učenci lahko odhajajo na igrišče v spremstvu dežurnega učitelja.

 • V primeru slabega vremena ostajajo učenci v matični učilnici.

KOSILO

 • Učenci 1. razreda kosijo v matičnih razredih.

 • Ostali učenci kosijo po tedenskem razporedu.

Načeloma velja urnik kosil (mogoče menjave v primeru neugodnega urnika, npr. špo, tja…):

1r – kosi v razredu

2r: 11.15 6r: 12.35

3r: 11.35 7r: 12.55

4r: 11.55 8r: 13.15

5r: 12.15 9r: 13.35

 • Učenci istega razreda tudi v jedilnici sedijo v sosednjih vrstah.

 • Po vsakem razredu se mize razkužijo in jedilnica prezrači.

 • Z avtomatom za pijačo upravlja dežurni učitelj.

 • Učenci ob prevzemu hrane nosijo obrazne maske.

 • Učenci sami ločijo pribor, skodelice in servietke v posebne posode.

JUTRANJE VARSTVO IN VARSTVO VOZAČEV

 • Jutranje varstvo za otroke 1. – 3. razreda bo potekalo od 7.00 do 7.45 v jedilnici šole. Vsi ostali učenci gredo ob prihodu v matični razred.

 • Izhodišče za varstvo vozačev bo skupina otrok istega razreda, izjemoma stalna kombinacija učencev različnih razredov. Zanje je zadolžen dežurni učitelj.

 • Varstvo vozačev lahko poteka v razredu ali primeru lepega vremena na šolskem igrišču.

 • Med varstvom vozačev lahko učenci zapuščajo igrišče/učilnico le z dovoljenjem dežurnega učitelja in pisnim soglasjem staršev.

ŠOLSKI UČBENIKI

Šolske učbenike bodo učenci dobili v šolski knjižnici po razporedu. Učenci naj učbenike zavijejo (ne s samolepilno folijo).

Šolsko knjižnico bodo učenci lahko obiskovali po posebnem razporedu.

ŠOLSKI PREVOZI

Učenci večinoma že imajo elektronske vozovnice. Kdor vozovnice še nima in se želi (na novo) prijaviti, uredi vse potrebno v tajništvu šole.

Če so učenci vozovnico izgubili, morajo novo pridobiti pri prevozniku (Nomago).  več >> na učenci >> šolski avtobus

Urniki in relacije šolskih avtobusov ostajajo enake.

Prihodi na Dobrovo:

 • Smer Kožbana, Slavče, Neblo ob 7:57

 • Smer Valerišče, Kozana, Šmartno ob 7:40

 • Smer Podsabotin, Kojsko, Vrhovlje, Višnjevik ob 7:52

 • Smer Hum, Cerovo, Plešivo, Medana ob 7:55

 • Smer Barbana, Fojana ob 7:59

Odhodi iz Dobrovega v vse smeri ob 13:55 ter 15:25 in 15:28, iz Kojskega ob 14.10 ter 14.20 in ob 15:40.

 

Šolski utrip

15.10.2021
OŠ DOBROVO
15.10.2021
OŠ DOBROVO
14.10.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
11.10.2021
OŠ DOBROVO
08.10.2021
OŠ DOBROVO
08.10.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
08.10.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30