Pogum

KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Nekaj osnovnih podatkov o projektu - Projekt Pogum ZRSS.

Naša šola se je vključila v projekt Pogum kot ena izmed implementacijskih šol. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

Delovni tim naše šole predstavljamo:


Damijan Marinič – ravnatelj

Tanja S. Tominec – pomočnica ravnatelja in vodja projekta

Rosana Kožlin  – članica

Eva Marinič – članica 

Melita Čibej - članica

Valentina Kolenc - članica

Ivanka Škerlj - članica

PODVSEBINE

Šolski utrip

23.10.2020
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
23.10.2020
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
18.10.2020
OŠ DOBROVO
12.10.2020
OŠ DOBROVO
11.10.2020
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO
11.10.2020
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
10.10.2020
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30