Intranet

Pogum

KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Nekaj osnovnih podatkov o projektu - Projekt Pogum ZRSS.

Naša šola se je vključila v projekt Pogum kot ena izmed implementacijskih šol. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

Delovni tim naše šole predstavljamo:

Uroš Kobal - v.d. ravnatelja

Tanja S. Tominec – pomočnica ravnatelja in vodja projekta

Damijan Marinič – član

Rosana Kožlin  – članica

Melita Čibej - članica

Valentina Kolenc - članica

Ivanka Škerlj - članica

PODVSEBINE

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30