Intranet

Šolski prostori za zunanje uporabnike ostajajo zaprti

09.03.2021
OŠ DOBROVO

Dobrovo, 9-mar 2021

Glede na pridobljena dodatna mnenja s strani MIZŠ, sveta zavoda OŠ Alojza Gradnika in občine Brda obveščamo uporabnike šolskih prostorov, da ostajajo prostori šole za izvenšolske dejavnosti do preklica zaprti. 

Ostala obvestila

Šolski utrip

15.10.2021
OŠ DOBROVO
15.10.2021
OŠ DOBROVO
14.10.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
11.10.2021
OŠ DOBROVO
08.10.2021
OŠ DOBROVO
08.10.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
08.10.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30