Intranet

Vračanje v šolo za vse učence

12.02.2021
OŠ DOBROVO

Še nekaj priporočil - https://youtube.com/playlist?list=PLLcObqyevSmtrbkbCRpFqmNICQvcmrdz2

Obveščamo vas, da se v ponedeljek, 15. februarja 2021, vsi učenci vračajo v šolo.

PRIHOD V ŠOLO

Priporočamo individualne prihode v šolo. Za učence bo organiziran tudi šolski prevoz po običajnem voznem redu (linije in ure kot ob začetku šolskega leta), kjer bo potrebno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ. Na vhodu v šolo bo prisotna dežurna oseba.

Matična šola

Učenci vstopajo skozi vhod preko šolskega igrišča.

POŠ Kojsko

Vsi učenci vstopajo skozi glavni vhod.

V šolsko zgradbo lahko vstopajo le učenci in zaposleni.

 

JUTRANJE VARSTVO

Na šoli bo organizirano jutranje varstvo. To bo potekalo v mešani skupini v jedilnici šole, zato bodo morali učenci v tem času nositi maske.

Matična šola

Jutranje varstvo bo potekalo med 7.00 in 7.30. Nato bodo učenci odšli v matične učilnice.

POŠ Kojsko

Jutranje varstvo bo potekalo med 7.00 in 7.45. Nato bodo učenci odšli v matične učilnice.

 

KOSILO

Šolska prehrana bo organizirana za učence, ki bodo obiskovali pouk v prostorih šole.

Dnevna prijava/odjava obroka bo potekala na ustaljen način: os.dobrovo-prehrana@guest.arnes.si ali 05 398 80 22 (računovodstvo).

 

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHODI DOMOV

Podaljšano bivanje bo organizirano v matični učilnici oddelka in sicer:

od konca pouka do 16.30 (matična šola) - v primeru lepega vremena bodo otroci na šolskem igrišču, v primeru dežja otroci odhajajo domov preko vhoda pri jedilnici

od konca pouka do 16.30 (POŠ Kojsko).

Starše oz. skrbnike, ki boste prihajali po otroke prosimo, da se držite dogovorjenih ur in med 13.55 in 15.15 ne motite učnega procesa, razen v nujnih primerih.

Za učence 4. in 5. razreda bodo organizirane heterogene skupine OPB, zato bodo učenci morali nositi maske.

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

16.02.2021
POŠ KOJSKO
16.02.2021
OŠ DOBROVO
09.02.2021
OŠ DOBROVO
06.02.2021
OŠ DOBROVO
01.02.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
30.01.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
29.01.2021
KNJIŽNICA, OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30