Intranet

Vpogled NPZ za 6. in 9. razred

31.05.2024

Spoštovani,

Državni izpitni center bo v skladu s koledarjem učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem omogočil vpogled v ovrednotene preizkuse. Dostop bo možen preko http://npz.ric.si, potrebovali pa boste učenčevo NPZ šifro (učenci so jo prejeli prvi dan preverjanja) ter njegovo EMŠO številko.
Dostop do ovrednotenih preizkusov preko spleta bo možen:
– za 9. razred od 3. 6. 2024 od 8. ure zjutraj do 5. 6. 2024 do 22. ure,
– za 6. razred od 7. 6. 2024 od 8. ure zjutraj do 11. 6. 2024 do 22. ure.

Tudi v šoli bo omogočen vpogled za učence ob prisotnosti učiteljev izbranih predmetov, ki bodo lahko pojasnili morebitne nejasnosti pri ocenjevanju oz. bodo podali zahtevo za poizvedbo, če bo ugotovljena napaka pri ocenjevanju.
Če se boste odločili za dodaten vpogled in pojasnilo, se predhodno najavite na tanja.tominec@os-dobrovo.si. Za predhodno najavljene starše bo na šoli možen vpogled v NPZ v torek, 4. 6. 2024 ob 15.00.

Lep pozdrav

Šolska TV

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30