Intranet

Prenovljena navodila ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2

26.03.2021
OŠ DOBROVO

Spoštovani starši,

zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi, vas še enkrat naprošamo za dosledno upoštevanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2. Hkrati pa vas dodatno obveščamo o prenovljenih navodilih ravnanja v primeru suma ali potrjenem primeru okužbe:

  • V šolo prihajajo samo zdravi otroci.
  • V primeru, da otrok kaže kakršnekoli znake slabega počutja, se starši posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom.
  • Če otrok zboli v šoli, šola obvesti starše, ki otroka nemudoma odpeljejo domov. Starši se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom glede nadaljnjega zdravljenja.
  • V primeru, da je otrok testiran in je test pozitiven, starši o tem takoj obvestijo v.d. ravnatelja g. Uroša Kobala 031 365 925 (uros.kobal@os-dobrovo.si).
  • Prostore, kjer se je oboleli otrok gibal se temeljito prezrači in razkuži.

Naprošamo vas tudi, da preverite, če imajo vaši otroci redno s seboj veljavno vozovnico za šolski avtobus in se na avtobusu redno validirajo (elektronsko prijavijo). V primeru potrjene okužbe pri katerem od učencev lahko na ta način pridobimo ustrezne podatke o prisotnosti na avtobusih, kar nam pomaga pri prepoznavanju rizičnih kontaktov.

POSTOPEK ODZIVANJA V PRIMERU POTRJENE OKUŽBE S SARS-CoV-2 V OSNOVNI ŠOLI

Sorodna obvestila za učence in starše

Šolski utrip

16.04.2021
OŠ DOBROVO
12.04.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.04.2021
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.04.2021
OŠ DOBROVO
04.04.2021
OŠ DOBROVO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30