Intranet

NPZ

V  aprilu 2013 je bil v Ul. RS št. 30/2013 objavljen novi Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.
Pravilnik določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in ob koncu tretjega obdobja vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno. 
Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju opravljajo NPZ iz istih predmetov kot doslej (slovenščina, matematika in tuji jezik). Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa določi minister. Ministrica je za tretji predmet 2. septembra objavila seznam iz katerega je razvidno, kateri predmet se bo izvajal kot tretji predmet na posamezni šoli. Na naši šoli se bo maja kot tretji predmet preverjal angleški jezik.
Naknadnega roka po novem pravilniku ni več. Torej vsi učenci pišejo NPZ v majskem roku. Strokovne, tehnične, razvojne in druge naloge, povezane z NPZ, poleg Državnega izpitnega centra kot do sedaj opravlja tudi Zavod RS za šolstvo.

NPZ bo potekal v mesecu maju 2021. Iz matematike bo preverjanje za 6. in 9. razred 4. maja, iz slovenščine 6. maja, 10. maja bo v 9. in 6. razredu NPZ iz angleščine.

Več o NPZ si preberite na spletnih straneh RIC-a: 

https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/

https://www.ric.si/

 

Šolski utrip

28.06.2021
OŠ DOBROVO
24.06.2021
OŠ DOBROVO
23.06.2021
POŠ KOJSKO
22.06.2021
OŠ DOBROVO
20.06.2021
OŠ DOBROVO
18.06.2021
OŠ DOBROVO
15.06.2021
OŠ DOBROVO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30