Intranet

NPZ

NPZ bo potekal v mesecu maju 2022. Iz slovenščine bo preverjanje za 6. in 9. razred 4. maja, iz matematike 6. maja, 10. maja pa bo v 6. razredu preverjanje iz angleščine, v 9. razredu pa iz kemije.

Več o NPZ si preberite na spletni strani RIC-a.

Šolski utrip

25.01.2022
OŠ DOBROVO
21.01.2022
OŠ DOBROVO
17.01.2022
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.01.2022
POŠ KOJSKO
29.12.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30