NPZ

V letošnjem letu je NPZ odpovedan. 

Ministrica dr. Simona Kustec je dejala, da bodo vse izpitne pole, ki so že pripravljene na Državnem izpitnem centru vseeno dostopne v elektronski obliki.

Učenci in učitelji pa jih bodo lahko uporabili kot dodatno gradivo pri utrjevanju znanja ali zaključevanja šolskega leta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah: 

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

 

6. razred: 

 SLOVENŠČINA (5. maj 2020) 
 MATEMATIKA (7. maj 2020)
 TUJI JEZIK (11. maj 2020)

9. razred:

 SLOVENŠČINA (5. maj 2020) 
 MATEMATIKA (7. maj 2020)
 TRETJI PREDMET – TJA (11. maj 2020)
 

Šolski utrip

24.06.2020
POŠ KOJSKO
23.06.2020
OŠ DOBROVO
23.06.2020
POŠ KOJSKO
22.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
16.06.2020
OŠ DOBROVO
02.06.2020
OŠ DOBROVO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30