NPZ

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah: 

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

 

6. razred: 

 SLOVENŠČINA (5. maj 2020) 
 MATEMATIKA (7. maj 2020)
 TUJI JEZIK (11. maj 2020)

9. razred:

 SLOVENŠČINA (5. maj 2020) 
 MATEMATIKA (7. maj 2020)
 TRETJI PREDMET – TJA (11. maj 2020)
 

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30