Intranet

Mlade oči v pesmih pomladi

 

 

 

 

 

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo razpisuje projekt z naslovom "Mlade oči v pesmih pomladi".

Projekt bo potekal v dveh delih, in sicer v prvem delu na daljavo, v drugem pa v živo.

Glavnino bo zajemal čas kreativnega pisanja poezije mladostnikov, ki se bodo skupaj z mentorji prijavili na pesniški natečaj. V šolah se pri pouku večkrat zapostavlja pomen literarnega ustvarjanja na nivoju poezije, saj se je marsikomu, učitelju in učencu, težko spopasti s tako abstraktnim pojmom. Na tem mestu torej pustimo vse zunanje prepreke ob strani in se prepustimo literarnoestetskem doživetju pisanja pesmi. Le-ta spodbuja besedno ustvarjanje v slovenskem jeziku, doživljanje in vrednotenje notranjega kot tudi zunanjega sveta mladih ljudi, oblikovanje in izpovedovanje osebnih vrednot in stališč ter svobodo izražanja kot pot iskanja lastnega jaza. Cilj natečaja je obenem tudi spodbujanje bralne kulture in ljubezni do knjige, saj prav s poznavanjem kakovostnih literarnih del lahko človek kakovostno literarno ustvarja in osebnostno raste.

Pesniški natečaj bo potekal v dveh tekmovalnih kategorijah:

kategorija: učenci od 7. do 9. razreda osnovnih šol,
kategorija: dijaki srednjih šol in gimnazij.
Sodelujejo lahko tudi zamejske šole in šole v tujini s slovenskim učnim jezikom.

Udeleženci se pri pesniškem ustvarjanju osredotočijo na eno izmed izbranih tem:

  • prijateljstvo,
  • ljubezen,
  • pomlad

Mladi pisci pod okriljem svojih mentorjev med 01.11.2021 in 31.01.2022 na elektronski naslov sara.remzgar@os-dobrovo.si pošljejo 1 tekmovalno pesem na izbrano temo, ki jo bo v mesecu februarju ovrednotila ocenjevalna komisija šole nosilke projekta. Le-ta bo na Svetovni dan poezije, 21.03.2022 na svoji spletni strani https://os-dobrovo.si/ objavila tri najboljše pesmi iz vsake kategorije.

Drugi del projekta bo zaključna kulturna prireditev v mesecu aprilu, ki bo potekala v obliki literarnega večera oziroma pogovora s slovenskimi pesniki in spremljevalnim programom v Vili Vipolže v Vipolžah (Goriška Brda). Na prireditev bodo posebno povabljeni vsi sodelujoči, predvsem pa zmagovalci pesniškega natečaja, ki bodo seveda primerno nagrajeni za svoja literarna dela. Obenem bo takrat izšla še (digitalna) zbirka preostalih izbranih pesmi po presoji ocenjevalne komisije.

Šola nosilka projekta bo po enemu mentorju iz vsake sodelujoče šole po zaključku projekta izdala potrdilo o udeležbi in ga po navadni pošti poslala na šolo, ki se je projekta udeležila. Poročilo o izvedbi projekta se od sodelujočih šol ne bo zahtevalo, saj bomo poslane pesmi obravnavali kot končne izdelke.

Šolski utrip

25.01.2022
OŠ DOBROVO
21.01.2022
OŠ DOBROVO
17.01.2022
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.01.2022
POŠ KOJSKO
29.12.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30