Izbirni predmeti 2019/20

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Izbirni predmeti pomenijo način prilagajanja šole individualnim razlikam in interesom učencev. Omogočajo poglabljanje in širitev znanja. Učencem dajejo izbirni predmeti možnost, da poudarijo močne strani lastnih interesov in njihovih sposobnosti, so lahko priložnost, da se učenci pri njih izkažejo. Pri izbirnem predmetu so učenci ocenjeni s številčno oceno od 1 do 5. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec časa za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključi v skupino, kjer je še prostor in je ta usklajena z njegovim urnikom.

Učenci so konec aprila 2019 dobili prijavnice za obvezne in neobvezne izbirne predmete.

Prosimo, če izpolnjene in podpisane prijavnice vrnete do 6. maja 2019.

Ponudba obveznih izbirnih predmetov. 

PODVSEBINE

Šolski utrip

10.03.2020
OŠ DOBROVO
03.03.2020
OŠ DOBROVO
02.03.2020
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
28.02.2020
OŠ DOBROVO
27.02.2020
OŠ DOBROVO
27.02.2020
OŠ DOBROVO
26.02.2020
OŠ DOBROVO
26.02.2020
OŠ DOBROVO

Napovednik dogodkov

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30