Intranet

Astronomija

BRONASTO DOMINKOVO PRIZNANJE


Fiona Pahor, 9. b
Arne Plesničar, 7. a
Neja Marušič Črv, 7. a
Vita Naja Velišček. 7. a

Učencem iskrene čestitke ter vso srečo Fioni in Arnetu marca na državnem tekmovanju!

Šolski utrip

25.01.2022
OŠ DOBROVO
21.01.2022
OŠ DOBROVO
17.01.2022
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
06.01.2022
POŠ KOJSKO
29.12.2021
POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30