Intranet

Astronomija

SREBRNO DOMINKOVO PRIZNANJE (državno tekmovanje)

Arne Plesničar, 7. a
Fiona Pahor, 9. b

 

BRONASTO DOMINKOVO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje)

Fiona Pahor, 9. b
Arne Plesničar, 7. a
Neja Marušič Črv, 7. a
Vita Naja Velišček. 7. a

Učencem iskrene čestitke!

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30