8. razred

UČBENIKI

Predmet

Naslov učbenika

Cena

Izposojevalnina v učbeniškem skladu

 

SLO

M. Honzak et al.: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo za slovenščino v 8. razred osnovne šole, MKZ

17,90€

 

brezplačno

 

TJA

T. Hutchinson: PROJECT 3, 4. IZDAJA, učbenik za angleščino, MKT

 

21,00€

 

brezplačno

 

GEO

H. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik, ROKUS KLETT

 

16,60€

 

brezplačno

 

ZGO

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik, ROKUS-KLETT

 

17,25€

 

brezplačno

 

MAT

M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, ROKUS-KLETT

 

15,30€

 

brezplačno

 

BIO

M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, DZS

 

16,00€

 

brezplačno

 

KEM

M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm:

MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. razred PRENOVLJENO, MODRIJAN

 

19,90 €

 

brezplačno

 

SKUPAJ

123,95€

brezplačno

 

 

IZBIRNI PREDMETI

Vsa navodila glede zvezkov in šolskih potrebščin pri izbirnih predmetih boste dobili pri učitelju določenega predmeta v mesecu septembru.

DELOVNI ZVEZKI (kupite sami)

I. Hodnik, J. Jerovšek, T. Koncilija et al.: SLOVENŠČINA V OBLAKU 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4 delih

založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612718671 (cena: 17,90€)

T. Hutchinson: PROJECT 2, 4. IZDAJA, delovni zvezek za angleščino - LANSKI

T. Hutchinson: PROJECT 3, 4. IZDAJA , delovni zvezek za angleščino

založba: MKT EAN koda: 9780194765022 (cena: 18,90€)

S. Žigon, M. Pintarič: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek

založba: MKZ EAN koda: 9789610143512 (cena: 12,90€)

M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, delovni zvezek za 8. in 9. razred, 1. del, PRENOVLJENO

založba: MODRIJAN EAN koda: 9789612417185 (cena: 14,50€)

Skupaj: 64,20 €

 

ZVEZKI IN DRUGE POTREBŠČINE:

SLO – A4 črtan zvezek

ZGO – velik črtan zvezek, mapa za shranjevanje listov

TJA – velik črtan zvezek ali mapa na sponke

GEO - A4 zvezek s črtami

MAT – nizki karo A4, geotrikotnik, šestilo

BIO - velik črtani zvezek (lanski)

FIZ - A4 nizki karo, kalkulator, geotrikotnik

KEM - A4 črtani zvezek, 80 listni (za dve šolski leti)

TIT- velik brezčrtani zvezek (lanski), svinčnik H in B, geotrikotnik

GUM – MAPA A4 (lahka, s polivinil mapami za delovne liste), notni zvezek ali notni listi

DKE - 1 velik črtani zvezek

LUM - likovne potrebščine naj bodo podpisane: velik brezčrtni zvezek – lanski, 1 X tempera AERO 42 ml - rdeča 401, magenta 403, pariško modra 701, rumena 200, bela, črna) + lanske, 20 listni risalni blok V, 1 X kolaž papir (nebleščeč) lahko lanski, škarje, 1 X voščenke (lanske), 1 X barvni svinčniki, flomastri, vsaj 2 okrogla in 2 ploščata čopiča (debel, tanek) – lahko lanski, UHU univezralno lepilo 35ml/g, MEKOL lepilo 130g za les in papir, svinčnik B2, hitro sušeči mavec/gips – od lani, črn tuš, zaščitna majica

 

PONUDNIKI

 

ABRA papirnica & igrače

https://www.facebook.com/Abra.Dobrovo

8. razred https://www.dzs.si/prednarocila/5089000/27761

 

 

 

https://www.kopija-nova.si/

 

 

 

Šolski utrip

21.06.2019
POŠ KOJSKO
19.06.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO
14.06.2019
OŠ DOBROVO, POŠ KOJSKO

Šola eTwining

Smo člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

Preberi več

Centralna šola
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
Vrtec Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo
fax: 05 398 80 03
Podružnična šola
Kojsko 69
5211 Kojsko
fax: 05 304 15 30